Keolis: “Vi sparar 110 000 ton koldioxid/år genom att köra fossilfritt”

Vi träffar Lars Erik Behrns, inköpschef på Keolis. 

Hur var starten Lars Erik?
“Vi är stolta pionjärer inom fossilfria drivmedel. 1995 började vi köra på etanol, år 2000 med biogas och 2015 var vi 95 % fossilfria. Vi blev 100 % fossilfria hösten 2015. HVOn (Neste MY) var en av de sista pusselbitarna för att vi skulle bli helt fossilfria. I och med att vi kör ungefär 11 miljoner mil om året är det här ganska betydande och vi sparar 110 000 ton koldioxid/år genom att köra fossilfritt. Den siffran är beräknad av oss enligt Energimyndighetens direktiv.”

Wow, vilka siffror!

Lars Erik fyller på: “Ja, totalt har vi 1 600 kommersiella fordon så det blir en hel del. Cirka 200 av dem kör på HVO.”  

Ni har valt att köra med olika fossilfria bränslen?
Lars Erik igen: “Ja, på grund av att vi har olika krav från huvudmän och en flotta med fordon i olika åldrar kan vi inte konvertera alla samtidigt, så vi behöver använda oss av ett antal olika fossilfria drivmedel. Den stora fördelen med Neste MY (HVO) är att vi har kunnat använda våra vanliga dieselfordon, utan att konvertera dem. Grejen med HVO är att det fungerar i princip som en fossil diesel. Det är samma serviceintervaller, inga förändringar och lite bättre tändegenskaper än diesel. Det är ett tacksamt bränsle. HVO har lite lägre energivärde än fossil diesel, på ca 3 %, men det märks knappt.”

neste-keolis-logo-white
"Miljömålen för 2030 och 2045 är fullt realistiska för Sverige, vi som land kan klara det. Men det räcker inte bara med ett fossilfritt bränsle, alla behövs."
Lars Erik, Vice President, Keolis

Ni kör ju mest åt kommuner och landsting, har alla fossilfritt som skallkrav?
Lars Erik svarar: “ Det kan vara olika skallkrav, i första hand brukar det vara fossilfritt. Vissa nöjer sig med reducering och vissa nöjer sig med vanliga bränslen. De flesta ansluter sig väl till energimyndighetens krav, men vi ser en trend att fler har tydliga och skarpa krav. Vi kör fossilfritt åt alla, även när det inte är ett krav.”

Ni som tog ställning för fossilfritt tidigt, vad tycker ni och du om Sveriges miljökrav?
Lars Erik är tydlig: ”Miljömålen för 2030 och 2045 är fullt realistiska för Sverige, vi som land kan klara det. Men det räcker inte bara med ett fossilfritt bränsle, alla behövs.”

Hur började ert miljöengagemang, Lars Erik?
“Vårt miljöengagemang har varit vår hjärtefråga i många år, sedan vi började testa 1995 och sedan 2012 när vi satte upp målet att ha en helt fossilfri flotta. Det är väldigt naturligt då vi jobbar med kollektivtrafik. De första stegen i vårt miljöarbete blev vi faktiskt “tvingade till” av SL (Storstockholms Lokaltrafik), men efter det har vi aktivt fortsatt arbeta med det.Det var vårt eget beslut att skapa en helt fossilfri flotta!”

Fakta:
Keolis har 63 000 medarbetare i 16 länder och är en av Europas största leverantörer av kollektivtrafik.
I Sverige arbetar cirka 6 000 personer inom Keolis, med verksamhet i Jönköpings län, Örebro län, Stockholms län, Västra Götaland, Östergötland och Dalarna.
Keolis motto är att vara ”Sveriges mest hållbara kollektivtrafikföretag”. 
Keolis köper Neste MY Förnybar Diesel genom Nestes distributör Biofuel Express

tankhandtag

Kontakta mig gärna!  

Jag är intresserad av att köpa eller veta mer om
Neste MY Förnybar Diesel.

KONTAKTA MIG TACK

tankhandtag

Kontakta mig  

Jag är intresserad av
Neste MY Förnybar Diesel  

 

KONTAKTA MIG TACK

Carl F

Carl F kör över 40.000 ton per år med Neste MY förnybar diesel

”Nu har vi kört på Neste MY i flera år och har inte märkt av någon negativ effekt eller några problem alls.”
Nobina

Nobina kör för en ännu mer hållbar kollektivtrafik

”Vi kör motsvarande 19 varv runt jorden varje dag så varje liten förbättring gör stor nytta för samhället och klimatet”.