Referenser

"Vi sparar 110 000 ton koldioxid/år genom att köra på förnybart"

Lars Erik Behrns
Inköpschef på Keolis

 

11 miljoner mil
om året

 

200 fordon
kör på HVO

 

Sparar 110 000 ton
koldioxid/år

Vi är stolta pionjärer inom fossilfria drivmedel

Vi är stolta pionjärer inom fossilfria drivmedel.1995 började vi köra på etanol, år 2000 med biogas och 2015 var vi 95%  fossilfria. Vi blev 100% fossilfria hösten 2015. HVOn (Neste MY) var en av de sista pusselbitarna för att vi skulle bli helt fossilfria. I och med att vi kör ungefär 11 miljoner mil om året är det här ganska betydande och vi sparar 105 000 ton koldioxid/år genom att köra fossilfritt. Den siffran är beräknad av oss enligt Energimyndighetens direktiv".

Lars Erik fyller på: "Ja, totalt har vi 1600 kommersiella fordon så det blir en hel del. Cirka 200 av dem kör på HVO."

De tre viktigaste utmaningarna för Keolis

  1. Sökte de sista pusselbitarna för att bli helt fossilfria
  2. På grund av att vi har olika krav från huvudmän och en flotta med fordon i olika åldrar kan vi inte konvertera alla samtidigt
  3. Använda våra vanliga dieselfordon, utan att konvertera dem
Miljömålen för 2030 och 2045 är fullt realistiska för Sverige, vi som land kan klara det. Men det räcker inte bara med ett fossilfritt bränsle, alla behövs.
Lars Erik, Vice President, Keolis
Carl F

Lösningen

Ni har valt att köra med olika fossilfria bränslen?

Lars Erik igen: "Ja, på grund av att vi har olika krav från huvudmän och en flotta med fordon i olika åldrar kan vi inte konvertera alla samtidigt, så vi behöver använda oss av ett antal olika fossilfria drivmedel. Den stora fördelen med Neste MY (HVO) är att vi har kunnat använda våra vanliga dieselfordon, utan att konvertera dem. Grejen med HVO är att det fungerar i princip som en fossil diesel. Det är samma serviceintervaller, inga förändringar och lite bättre tändegenskaper än diesel. Det är ett tacksamt bränsle. HVO har lite lägre energivärde än fossil diesel, på ca 3%, men det märks knappt."

Ni kör ju mest åt kommuner och landsting, har alla fossilfritt som skallkrav?

Lars Erik svarar: "Det kan vara olika skallkrav, i första hand brukar det vara fossilfritt. Vissa nöjer sig med reducering och vissa nöjer sig med vanliga bränslen. De flesta ansluter sig väl till energimyndighetens krav, men vi ser en trend att fler har tydliga och skarpa krav. Vi kör fossilfritt åt alla, även när det inte är ett krav."

Ni som tog ställning för fossilfritt tidigt, vad tycker ni och du om Sveriges miljökrav?

Lars Erik är tydlig: "Miljömålen för 2030 och 2045 är fullt realistiska för Sverige, vi som land kan klara det. Men det räcker inte bara med ett fossilfritt bränsle, alla behövs."

Hur började ert miljöengagemang, Lars Erik?

“Vårt miljöengagemang har varit vår hjärtefråga i många år, sedan vi började testa 1995 och sedan 2012 när vi satte upp målet att ha en helt fossilfri flotta. Det är väldigt naturligt då vi jobbar med kollektivtrafik. De första stegen i vårt miljöarbete blev vi faktiskt “tvingade till” av SL (Storstockholms Lokaltrafik), men efter det har vi aktivt fortsatt arbeta med det.Det var vårt eget beslut att skapa en helt fossilfri flotta.

 

Fakta om Keolis
Keolis har 63 000 medarbetare i 16 länder och är en av Europas största leverantörer av kollektivtrafik. I Sverige arbetar cirka 6 000 personer inom Keolis, med verksamhet i Jönköpings län, Örebro län, Stockholms län, Västra Götaland, Östergötland och Dalarna. Keolis motto är att vara ”Sveriges mest hållbara kollektivtrafikföretag”.
Keolis köper Neste MY Förnybar Diesel genom Nestes distributör Biofuel Express.

Gratis guide för omställning till klimatsmartare transporter i ditt företag

Left column