Referenser

"Vi återinvesterar allt som vi tjänar till att förbättra hela tiden och vi gör väldigt mycket långsiktiga investeringar"

Gustav Eriksson
VD Kläppen Ski Resort

 

På sikt blir det bra för driften, ekonomin och för miljön såklart

 

Med HVO var det bara att fasa ut det ena och fylla på det andra

 

I alla investeringar vi gör så har vi med oss miljötänket

“Med långt perspektiv är det hållbara vägvalet naturligt”

- Gustav Eriksson, VD Kläppen Ski Resort

Kläppen Ski Resort i Sälenfjällen är Sveriges största familjeägda skidanläggning och den sjätte största anläggningen i Sverige.
Per Eriksson grundade Kläppen Ski Resort med visionen att göra berget till en ski resort redan 1982 och så blev det - idag driver sonen Gustav anläggningen och hans fru Lena är HR-ansvarig. Miljöengagemanget är starkt! Vi pratar med Gustav Eriksson.

Gustav, du var fyra år när din pappa började göra berget till skidort - har du jobbat här sedan dess?
Gustav skrattar: “Mer eller mindre. På lönelistan har jag varit här sedan -97. Fast jag jobbade här många år innan dess. Det finns tre till familjeägda skidanläggningar i Sverige - vi är den största av dem och vi har ju en lite annan inriktning för varför vi driver skidanläggningen, det är vad som gör oss unika och det som gör det så roligt att arbeta här”.

Gustav utvecklar: “Vi är långsiktiga, passionen är att bygga en bättre och bättre anläggning och att göra gästerna nöjda så att de vill komma tillbaka. Sen är ju målet att lämna över Kläppen till nästa generation Eriksson. Vi återinvesterar allt som vi tjänar till att förbättra hela tiden och vi gör väldigt mycket långsiktiga investeringar”.

Gustav: “Miljöengagemanget är naturligt eftersom vi lever med och för naturen och vi erbjuder ju naturupplevelser, så det här måste verkligen hänga ihop. Och vi ska göra så rätt vi kan i alla led, med de medel vi har. Så vi jobbar på väldigt många plan med hållbarhet. I alla investeringar vi gör så har vi med oss miljötänket.
I branschen jobbar vi tillsammans med SLAO, vår skidanläggningsorganisation, vi har gemensamt gjort en färdplan just mot fossila drivmedel. Vi har ett mål i branschen att alla pistmaskiner och liftar ska vara fossilfria till 2027”.

Gustav igen: “Vi har ju kommit väldigt långt på resan. Vi kör alla pistmaskiner och alla lastmaskiner på HVO100, ja alla dieselfordon egentligen. Våra liftar och snökanoner går på 100% fossilfri el från vind och vatten.

Tycker du annars att det är en kostnad eller en besparing att arbeta så miljömedvetet?
Gustav tvekar inte: “På lång sikt är det en besparing! En del saker kan man ju räkna hem ganska kvickt faktiskt. Och när man gör saker effektivare så spar det ju såklart kostnader. På sikt blir det bra både för driften och ekonomin och för miljön såklart”.

De tre största utmaningarna för Kläppen

  1. Snöskotrar en fortsatt utmaning
  2. Säkrad drift av pistmaskiner och fordon
  3. Övergripande branschutmaning att nå SLAO:s hållbarhetsmål

En del saker kan man ju räkna hem ganska kvickt faktiskt. Och när man gör saker effektivare så spar det ju såklart kostnader. På sikt blir det bra både för driften och ekonomin och för miljön såklart

Gustav Eriksson, VD Kläppen Ski Resort

Carl F

Lösningen

Gustav berättar: ”Det vi inte har löst än är våra snöskotrar, de drivs ju av bensin, så snöskotrarna är egentligen vår utmaning för att klara målet till 2027. Det pågår ju innovationer med eldrivna skotrar och med förnybar bensin, men tills vidare har vi ändrat vårt arbetssätt: från att ha haft mycket snöskotrar när man gör personalbyten ute på berget vid liftar och sådant så har vi tagit bort fyra snöskotrar och gör bytena på skidor och snowboard istället. Det är lite mer personalkrävande såklart, för att få till den logistiken, så för oss kostar det ju egentligen mer. Men vi har kunnat spara en del drivmedel på det. Och utsläpp”.
 
Gustav: “Vi bytte till HVO100 hösten 2020, inför vintern. Det pågick mycket diskussioner med leverantörer av pistmaskiner och fordonen, så att allting skulle fungera. Men sen var det inga konstigheter, det var ju bara att fasa ut det ena och fylla på med det andra. Så det gick väldigt lätt”.
 
Gustav igen: “Sverige har ca 203 aktiva skidanläggningar. Och topp 10-15 av dessa - de större anläggningarna skulle nog klara målet snabbt men hela branschen behöver lite tid för att de mindre anläggningarna skall komma ikapp och nå detta mål också.

 

FAKTA OM KLÄPPEN SKI RESORT
Kläppen Ski Resort i Sälenfjällen är Sveriges största familjeägda skidanläggning. Med cirka 50.000 besökare per år är det sjätte största anläggningen i Sverige. Kläppen Ski Resort köper sin Neste My Förnybara Diesel (HVO100) från Nestes distributör Energifabriken.

Ladda ner vår guide

Allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat: ​ Varför hållbarhet blir ett måste. Fördelarna med förnybar diesel. ​ Hur ni går tillväga rent konkret.

Gratis guide för omställning till klimatsmartare transporter i ditt företag

Left column