Referenser

”Vi fokuserar på säkerhet, kostnadseffektivitet och hållbarhet på alla områden.”

Phillip Federle
Avdelningschef Kranfordon Liebherr-Werk Ehingen GmbH

 

Tillverkat entreprenadmaskiner i

73 år

 

Omedelbar

minskning av utsläpp genom alternativa bränslen

 

Första tankning och infrastruktur

 med HVO100

Liebherr satsar på HVO100 – “Den rätta vägen att gå för att minska utsläppen”

Liebherr-koncernen är ett familjeägt teknikföretag som grundades 1949 i den sydtyska byn Kirchdorf an der Iller. Idag är de en av de största tillverkarna av entreprenadmaskiner och har över 140 företag över hela världen. Liebherr letar aktivt efter alternativa bränslen med  lägre utsläpp och därför  har Liebherr-Werk Ehingen GmbH börjat använda HVO100 till att tanka  sina produkter före leverans. HVO100 används även till företagets system och infrastruktur. Vi har pratat med Philip Federle, avdelningschef kranfordon Liebherr-Werk Ehingen GmbH.

Hållbarhet är en  viktig fråga  för Liebherr. Philip, vad kan du berätta om hur ert företag tar ansvar?

 “Företagsansvar har varit en viktig princip för Liebherr-koncernens i årtionden och är en del av våra kärnvärden. Liebherr är medvetet om sitt ansvar som ett självständigt och långsiktigt familjeägt företag. Produkter, processer och infrastruktur är inriktade på lägsta möjliga resursförbrukning. Vi fokuserar på säkerhet, kostnadseffektivitet och hållbarhet  på alla områden.”

Och Spill, hur kom du på tanken att göra sprit av matavfall?

Johan igen: ”Jag kan fortfarande inte sätta ett finger på varför tanken kom upp, men den pågående miljödebatten har öppnat ögonen på mig. Därför har vi ju också börjat handla förnybar diesel från Neste, till exempel. Och Coop Gotland har varit extremt duktiga på att prata om sitt matsvinn. Så, det var en tanke som dök upp halv ett en fredag natt och då skickade jag direkt ett mail till Calle Stålhammar som då var VD för Coop Gotland. Och jag tänkte för mig själv dagen efter att han kommer ju inte ta det här seriöst – en sprittillverkare skickar ett mejl till honom halv ett på en fredag kväll. Men han nappade och sa: Kom in och hämta spillet direkt. Det här kör vi på. Så var bollen i rullning.”

Hur kom det sig att Liebherr började fundera på att använda HVO100/förnybar diesel

“Vi insåg att HVO100 är rätt väg att gå för att minska utsläppen här och nu . Det går att implementera omedelbart och utan dröjsmål. Maskinerna behöver inte vara nybyggda, utvecklade, utbytta eller eftermonterade, utan kan användas som vanligt med HVO100. Beroende på önskemål och tillgänglighet kan HVO100 användas som rent bränsle eller som tillsats till fossil diesel. Det gör att omställningen går snabbt och enkelt. Vi vill dessutom skicka en signal om att det finns lösningar redan idag som våra kunder inte behöver vänta på – det är bara att börja använda dem.”
Vi vill använda HVO100 överallt där det är tillåtet enligt lag och där vi kan säkerställa en stabil försörjningssituation genom leverantörer.”

liebherr

Därför föll valet på HVO100

  1. Miljöpåverkan: HVO100 ger en tydlig minskning av utsläppen. 
  2. Omedelbart och utan dröjsmål: HVO kan användas direkt i de flesta befintliga maskiner med förbränningsmotorer. 
  3. Kundorienterat: HVO erbjuder kunderna möjlighet att minska koldioxidutsläppen för deras befintliga utrustning.

Vi insåg att HVO100 är rätt sätt att minska utsläppen här och nu". "Det går att implementera omedelbart och utan dröjsmål.

Philip Federle, avdelningschef kranfordon Liebherr-Werk Ehingen GmbH.

Carl F

 

Är el eller biodiesel ett alternativ?

“El och biodiesel är fortfarande alternativ för Liebherr, vi utesluter ingen lösning helt och hållet.  Det rätta sättet för oss och vårt stora produktutbud samt för en mängd branscher och marknader är att arbeta öppet  med teknik. På Liebherr är vi dedikerade till all drivteknik som kan bidra till att minska utsläppen idag eller imorgon. Alternativa bränslen, med lägre  utsläpp, är naturligtvis mycket intressanta. En del av dessa bränslen, däribland biodiesel, är för närvarande svåra att få tag i på marknaden. " Dessutom är kvaliteten på HVO100 högre än kvaliteten på ren biodiesel.” 

“Med el som drivmedel behövs ett annat grundfordon, som först måste utvecklas. Liebherr arbetar med elfordon inom ett antal områden och många av dem används redan framgångsrikt på byggarbetsplatser. Men ur ett hållbart perspektiv är elektrifiering varken användbar eller möjlig för alla maskiner, typer av användning och platser. 

“E-bränslen är för närvarande inte tillgängliga i stora mängder och endast till mycket höga priser. Enligt vår nuvarande kunskap är deras potential för koldioxidbesparingar ungefär densamma som för HVO100 från avfall.”

Vad innebär Liebherrs beslut om Neste MY Förnybar Diesel i praktiken?

“Vi har börjat använda Neste MY Förnybar Diesel på Liebherr-anläggningen i Ehingen och kommer att utöka användningen till andra platser där det är lämpligt. Till exempel har systerfabriken i Kirchdorf redan följt i samma spår för de hydrauliska grävmaskinerna. Vi vill använda HVO100 varhelst det är tillåtet och där vi kan säkerställa en stabil försörjningssituation genom leverantörer. Detta gäller inte bara den första tankningen av våra produkter före leverans, utan även, där det är möjligt, för fabriks- och driftsinfrastruktur.” 

Hur viktigt är det att använda HVO100 för era kunder

“På Liebherr har vi ett ansvar gentemot våra kunder och miljön. Vi har ett brett utbud av olika maskiner och kunder. Vi har kunder som redan har bytt helt och hållet till HVO100, men även kunder som föredrar andra bränslen eller till och med helt annan drivteknik. Orsakerna till detta är många, delvis hänger det samman med att andra fordon i deras vagnpark inte kan eller får tankas med HVO100, vilket gör en fullständig omvandling omöjlig. Bränsletillgången på HVO100 på offentliga bensinstationer spelar också en roll i beslutet, många kunder är beroende av den publika infrastrukturen och måste anpassa sitt beslut därefter. Våra kunder har alltid friheten att välja det bränsle som passar bäst för deras individuella maskin och användningstyp.” 

liebherr

Hur gick själva omställningen?

“Det uppstod inga tekniska problem under omställningen. För att säkerställa att omställningen skulle gå smidigt hade vi naturligtvis testat bränslet i förväg: Både i vår motoranläggning i Bulle i Schweiz och här på vår produktionsanläggning för mobil- och bandkranar i Ehingen samt direkt i bruk av kunden.”

Vilka erfarenheter har ni haft av att testa användningen av Neste MY Förnybar Diesel till era maskiner? 

“De mätbara skillnaderna har visat oss många fördelar med bränslet: Även om den volymetriska förbrukningen är något högre, är bränslet mer motståndskraftigt mot låga temperaturer och genererar också lägre utsläpp. Både sot i äldre fordon utan partikelfilter och NOx-utsläpp minskar ytterligare vid användning av HVO100.

“All feedback från förarna är tillfredsställande, maskinerna visar samma prestandadata som vid användning av klassisk diesel.” 

Hur reagerar kunderna på ert beslut att ställa om till HVO100?

“Många kunder är nöjda med att vi arbetar intensivt och opartiskt med alternativ drivteknik. Många kunder och partners signalerar till oss att det är viktigt att inte bara följa en trend, utan även att titta åt alla håll  vi använder HVO100 eftersom det var en av de vägar vi fann i vårt öpna förhållningssätt till teknik. Det är en väg som kan följas redan idag och därmed kan utsläppen minska omedelbart. Och allt detta utan att våra kunder behöver räkna med begränsningar på sin maskin och utan någon större ansträngning vid byte eller eftermontering av maskiner. Naturligtvis uppskattar många kunder detta väldigt mycket.”

Är HVO bara en tillfällig teknik för er eller ser ni långsiktiga lösningar här?

“Vi kommer fortsätta med att öppet och opartiskt övervaka och utvärdera all teknik. Med det enorma utbudet av Liebherr-produkter är det nödvändigt. Det gör det möjligt för oss att möta våra kunders behov och miljöns krav på bästa möjliga sätt. Med stora, energiintensiva och mobila enheter blir det svårare att hitta lämpliga alternativ. I dessa fall är alternativa bränslen  mycket intressanta. Idag är HVO100 ett mycket bra alternativ som kan användas direkt i de flesta befintliga maskiner med förbränningsmotorer utan större ansträngning – och som därmed bidrar till att minska utsläppen.”

 

Fakta om Liebherr
Liebherr-koncernen är ett familjeägt teknikföretag med ett brett, diversifierat produktsortiment. Företaget är en av de största tillverkarna av entreprenadmaskiner i världen, men de erbjuder även högkvalitativa produkter och tjänster inom många andra områden. Idag omfattar koncernen över 140 företag på samtliga kontinenter och år 2021 sysselsatte företaget mer än 49 000 personer. Liebherr grundades 1949 i den sydtyska byn Kirchdorf an der Iller. Sedan dess har medarbetarna övertygat sina kunder med sofistikerade lösningar och aktivt arbetat med att bidra till tekniska framsteg. Liebherr-Werk Ehingen GmbH har nu börjat använda HVO100. Användningen omfattar inte bara den första tankningen av produkterna före leverans, utan även systemen och företagets infrastruktur.

Ladda ner vår guide

Allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat: ​ Varför hållbarhet blir ett måste. Fördelarna med förnybar diesel. ​ Hur ni går tillväga rent konkret.

Gratis guide för en klimatsmartare byggbransch

Left column