Referenser

“Alla behöver ställa om, det är helt nödvändigt”

Robert Dahlberg
KMA-samordnare (kvalitets-, miljö och arbetsmiljösamordnare) m4 gruppen

 

Det
viktigaste i närtid
är HVO för att ställa om

 

Stort stationsnät
av HVO-stationer

 

Tar bara
5 minuter
och så enkelt är det!

“För ett år sedan påbörjades arbetet med kraven i Transportutmaningen 2024, om att nå 70% CO2e-reduktion 2024.”

m4 gruppen är en av Mellansveriges främsta leverantörer av logistik-, transport- och maskintjänster. Med cirka 200 delägarföretag sysselsätter de runt 1.000 personer. Vi träffar Robert Dahlberg, KMA-samordnare (kvalitets-, miljö och arbetsmiljösamordnare). Hur långt har ni hunnit?

Robert berättar: “Just nu ligger vi på cirka 34% reduktion, vi är en bit på väg mot målet. Våra delägarföretag är utspridda över stora delar av Mälardalen och det har varit svårt att ses och peppa alla det senaste året. Det är en utmaning att få med våra delägarföretag på resan mot fossilfria transporter eftersom de samtidigt är egna företagare och sätter sina egna mål. Så vår metod är information och utbildning.”

Vilket är bästa argumentet för att era delägarföretag ska ställa om till fossilfritt?

Robert igen: “Det finns två starka drivkrafter hos delägarna att sträva mot fossilfritt. Dels är det kundkravet. Fler och fler kunder, framför allt de stora organisationerna, med egna hållbarhetsansvariga, vet vad det handlar om och ställer allt oftare krav på fossilfritt i upphandlingar och avtal. Dels är det även en insikt hos våra delägare att de måste ställa om för att skydda miljön - dom tänker på sina barns och barnbarns framtid.

 De tre viktigaste utmaningarna för m4 gruppen

  1. Med små marginaler är det viktigt att försöka få igen merkostnaden
  2. “Att kunna redovisa att transportköparna köper fossilfria transporter och därmed reducerar sina koldioxidutsläpp totalt sett inom sina företag”
  3. Vi har en fordonsflotta med relativt mycket nya lastbilar och maskiner med dieseldrivna motorer. Fordonen kommer att leva 4–10 år, eller ännu längre, vilket gör att vi är helt beroende av HVO under den här tiden

En insikt hos våra delägare att de måste ställa om för att skydda miljön - dom tänker på sina barns och barnbarns framtid.

Robert Dahlberg, KMA-samordnare (kvalitets-, miljö och arbetsmiljösamordnare) m4 gruppen

Lösningen

“Den förnybara dieseln, HVO100, kostar lite mer än fossil diesel. Och med små marginaler är det viktigt att försöka få igen den merkostnaden. Om man tar en riktig diskussion är kunderna numera beredda att ta den kostnaden, för att kunna redovisa att de köper in fossilfria transporter och därmed reducerar sina koldioxidutsläpp totalt sett inom sina företag. Våra delägares paroll är ofta “får vi bara betalt för merkostnaden så ställer vi om”.

Neste MY har en avgörande roll! Det är ju som Neste säger i sin reklam, “ställ om på 5 minuter”, och så enkelt är det. Vi har en fordonsflotta med relativt mycket nya lastbilar och maskiner med dieseldrivna motorer. Fordonen kommer att leva 4–10 år, eller ännu längre, vilket gör att vi är helt beroende av HVO under den här tiden. Alla de fordonen kan vi tanka med HVO och bara köra! Det man är överens om inom branschen är att det är en stor palett av olika fossilfria drivmedel som måste finnas, men det viktigaste i närtid är HVO.”

Det fungerar väldigt smidigt och väldigt bra. Någon åkare har haft små inkörningsproblem med hur stora mängder som kan tankas på deras kort, men det är bagateller som går enkelt att lösa. Det har inte varit några maskinella problem, som tätare filterbyten eller tätare behov av service, så på det sättet är det också fantastiskt!” Vi har ju kunnat visa för både delägarna och kunderna att vi har ett stort stationsnät av HVO-stationer nu vilket vi inte har haft tidigare. Vi har en egen HVO-station och en till på gång, och tack vare avtalet med OKQ8 och IDS har vi en hel kedja med stationer som säljer HVO.”

Robert är tydlig: “Man behöver någon som brinner för det här, som kan väcka frågorna i företaget. Det börjar med att man skaffar sig kunskap och att det förutom själva miljöfrågan även handlar om att man måste ställa om för att vara en relevant aktör även i framtiden. Vi behöver alla se att det faktiskt är en allvarlig situation med miljön och det inte finns någon väg tillbaka. Alla behöver ställa om, det är helt nödvändigt”

 

FAKTA OM m4 gruppen
m4 gruppen AB är en av Mellansveriges främsta leverantörer av logistik-, transport- och maskintjänster.
Med cirka 200 delägarföretag sysselsätter de runt 1.000 personer. Huvudkontoret finns i Västerås, och lokalkontor i Eskilstuna, Fagersta, Katrineholm, Köping och Strängnäs. I koncernen ingår även Avestabaserade dotterbolaget Ernsts Express Koncernen omsätter ca 1,3 miljarder kronor. m4 gruppen köper Neste MY Förnybar Diesel hos Nestes återförsäljare OKQ8.

 Ladda ner vår guide

Allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Ladda ner vår guide nu.

Gratis guide för klimatsmartare närtransporter

Left column