Referenser

“Vårt mål är att vara helt klimatneutrala till år 2025.”

Jan Fjordell, VD för Tekniska Verken

 

Med HVO kan vi
behålla våra befintliga dieselfordon

 

HVO är bra för både
ekonomin och miljön

 

Minskningen av CO2e-utsläppen kommer hittills
från ändrade rutiner

“Kiruna stad flyttar 3 km, en unik flytt som skapar möjligheter”

Tekniska Verken AB, som ägs av Kiruna kommun, “sköter” Kiruna: driver fjärrvärmen, vatten och avlopp, vägunderhåll, sophantering och snöröjning (mycket snöröjning blir det, en vinter kom det fyra meter snö).
Vi samtalar med Jan Fjordell, VD för Tekniska Verken sedan 8 år. 

Jan utvecklar:”Flytten görs stegvis, drivet av hur LKAB behöver flytta sin malmbrytning. I den fas vi är i nu kommer 30% av stadens bostäder och kontor flyttas, och 100% av stadens centrum. Kommunen investerar många miljarder i flytten, och ser möjligheten att bygga klimatsmart när man gör nytt.”

Jan fortsätter: “Vårt huvudsakliga uppdrag är att bygga ny infrastruktur, med system och anläggningar för den nya bebyggelsen. Vårt mål är att vara helt klimatneutrala till år 2025, och för att uppnå det jobbar vi med energisystem, avfallsförbränning, källsortering, matavfall, transporter, spillvärme med mera, och hittills har vi fått ner våra CO2-utsläpp med en fjärdedel. När vi genomfört vår omställning så kommer vi ha minskat Kirunas totala utsläpp, exkl industrin, med cirka 25%”.

De tre viktigaste utmaningarna för Tekniska verken i Kiruna:

  1. Vi har försökt få tag på HVO i flera år
  2. Minska Kirunas totala utsläpp, exkl industrin, med cirka 25%
  3. Behålla våra befintliga dieselfordon

“Jag brinner för miljöfrågorna och ser en fantastisk möjlighet att vara med och styra mot ett mer hållbart samhälle, nu när så mycket ska förändras.”

Jan Fjordell, VD för Tekniska Verken

Lösningen

“När vi byter till HVO kan vi ju behålla våra befintliga dieselfordon och bara byta bränsle - så vi behöver inte byta ut eller skrota fungerande fordon i förtid. Det är bra för både ekonomin och miljön.”

Hur har det fungerat att köra på Neste MY HVO?

Jan igen: “När det har varit väldigt kallt har inte kupévärmarna fungerat tillräckligt bra i alla fordon, men det håller vi på att reda ut med leverantören av värmarna.  Men förutom det så funkar det jättebra. Jag förstår inte varför inte fler kör på HVO.”

Jan avslutar: “Det som drivit oss är en aktiv omvärldsbevakning, att se vilka drivkrafter det finns, vart trenderna pekar, och för mig är det alldeles glasklart. Men man ska inte bara nöja sig med att uppfylla lagkraven för miljön, man ska sätta upp egna mätbara mål - det gynnar både miljön och ekonomin. Kvalitet- och miljöledningssystem är bra att ha, men det allra viktigaste är att ha en engagerad personal och duktiga medarbetare som är villiga att arbeta efter de rutiner/processer som man har bestämt och att alla arbetar mot samma mål”

 

FAKTA OM TEKNISKA VERKEN
Tekniska Verken i Kiruna AB är ett företag helt ägt av Kiruna kommun. Företaget har cirka 170 anställda, omsätter cirka 400 miljoner kronor, och ansvarar för fjärrvärmen, vatten och avlopp, vägunderhåll, sophantering och snöröjning i kommunen. Som del av kommunens och företagets miljöpolicy ska fordonen drivas förnybart och fossilfritt. Företaget köper Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) av Nestes distributör OKQ8.

Ladda ner vår guide

Allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Ladda ner vår guide nu.

Gratis guide för en klimatsmartare byggbransch

Left column