Nobina: ”Vi kör 19 varv runt jorden varje dag ”

Vi samtalar med David Erixon, kommunikationschef på Nobina, störst i Norden på kollektivtrafik.

Rakt på sak David, hur viktigt är HVO/Neste MY för Nobina?
”Vi kör med flera fossilfria bränslen i våra bussar, biogas, HVO, RME och nu även el – det gör oss mindre känsliga för förändringar i marknaden. Men om jag säger att 1200 av våra 3700 bussar i Norden går på HVO/Neste MY så förstår du att HVO är viktigt för oss.”

Vad vägde in när ni började köra med HVO/Neste MY år 2015?
” Vi bytte inte över en natt, vi testade först i mindre skala. Det är ju avgörande för oss och resenärerna att kollektivtrafiken fungerar utan stopp i alla lägen. Så vi gick till botten med tester och utvärdering och kunde säkra att Neste MY fungerar i värme, kyla och under tuffa förhållanden, ur både ett drift- och underhållsperspektiv. Och dessutom ger HVO/Neste MY en mycket hög koldioxidreduktion.”

Vad säger förare och passagerare?
“Från förarna hör vi inte så mycket, det ser jag som positivt för det indikerar att det fungerar väl. Passagerarna som väljer att åka kollektivt vet ju att det är smart på olika sätt, både för klimatet och för den egna plånboken.”

Hur stor del av er bussflotta går på fossilfritt?
David fortsätter: ”I hela Norden är det drygt 80% och i Sverige nära 100%. Kollektivtrafiken är ju ett föredöme för omställningen till fossilfritt, tack vare operatörerna och våra regionala trafikhuvudmän. Nu är fossilfritt nästan alltid ett krav i de upphandlingar vi är med i.”

Vad ser du framåt för hållbar kollektivtrafik?
David igen: “Jag ser ännu mer samarbete mellan olika aktörer, som kommuner och privata trafikoperatörer. Vårt senaste exempel är Barkarbystaden i den snabbt växande Järfälla kommun utanför Stockholm. Där jobbar vi tillsammans med kommunen och Storstockholms Lokaltrafik (SL) för att göra hela resan hållbar och bygga smart stad på riktigt. Kollektivtrafik, stadsutveckling, ny teknik, mobilitetstjänster och infrastruktur samverkar för att skapa smarta lösningar, effektiva transporter och ökad nytta för både resenär och skattebetalare. Sedan oktober 2018 rullar världens första självkörande bussar i reguljär linjetrafik i Barkarbystaden och 2019 öppnar den första elektrifierade BRT-linjen i Stockholm (BRT står för Bus Rapid Transit, ett nytt och hållbart bussystem).

Vad gör ni på Nobina mer för klimatet?
”Ganska mycket. För det första bränslet som sagt. Sedan har vi en skola för våra bussförare, Gröna Resan, som lär ut hur man ska köra klimatsmart: bara på att köra grönare så sparade vi förra året motsvarande 13.000 ton koldioxid! Och på köpet får resenärerna en mjuk, lugn och bra resa - kan vi få fler att resa kollektivt så gör vi en hållbar insats. Minst 50 bilister ryms ju i en buss! Och för det tredje jobbar våra inköpare hela tiden med att hitta bättre tekniska och ännu mer hållbara lösningar. Vi kör ju motsvarande 19 varv runt jorden varje dag, med ca 1 miljon resenärer per dag, så varje liten förbättring gör stor nytta för samhället och klimatet.”

Nobina David Erixon

Fakta om Nobina:
Nobinas resa startade i bohuslänska Tanum år 1911. Idag är Nobina Nordens största operatör inom kollektivtrafik. Nobina är verksamt i alla de fyra nordiska länderna, och opererar ca 3600 bussar. Den utmanande visionen är ”Alla vill resa med oss”.
Nobina köper Neste MY Förnybar Diesel av Nestes distributör Biofuel Express

tankhandtag

Kontakta mig gärna!  

Jag är intresserad av att köpa eller veta mer om
Neste MY Förnybar Diesel.

KONTAKTA MIG TACK

tankhandtag

Kontakta mig  

Jag är intresserad av
Neste MY Förnybar Diesel  

 

KONTAKTA MIG TACK

Keolis

Keolis sparar 110 000 ton koldioxid per år

Keolis är stolta pionjärer inom fossilfria drivmedel och transporterar idag Stockholmarna helt utan fossilt bränsle.
Carl F

Carl F kör över 40.000 ton per år med Neste MY förnybar diesel

”Nu har vi kört på Neste MY i flera år och har inte märkt av någon negativ effekt eller några problem alls.”
SkiStar

SkiStars 35 pistmaskiner kör med förnybar diesel

Det började med Sälen och sedan två år drivs alla pistmaskiner på alla Ski Star-destinationer i Sverige av Neste MY Förnybar Diesel.