Referenser

"Vi kör 19 varv runt jorden varje dag"

David Erixon
Kommunikationschef på Nobina

 

1200
av våra bussar går på HVO

 

Utan stopp
i alla lägen

 

Mycket hög
koldioxidreduktion

Kollektivtrafiken är ju ett föredöme för omställningen mot fossilfritt

Hur stor del av er bussflotta går på fossilfritt?

-I hela Norden är det drygt 80% och i Sverige nära 100%. Kollektivtrafiken är ju ett föredöme för omställningen till fossilfritt, tack vare operatörerna och våra regionala trafikhuvudmän. Nu är fossilfritt nästan alltid ett krav i de upphandlingar vi är med i.”

Jag ser ett starkare samarbete mellan olika aktörer, som kommuner och privata trafikoperatörer. Vårt senaste exempel är Barkarbystaden i den snabbt växande Järfälla kommun utanför Stockholm. Där jobbar vi tillsammans med kommunen och Storstockholms Lokaltrafik (SL) för att göra hela resan hållbar och bygga smart stad på riktigt. Kollektivtrafik, stadsutveckling, ny teknik, mobilitetstjänster och infrastruktur samverkar för att skapa smarta lösningar, effektiva transporter och ökad nytta för både resenär och skattebetalare. Sedan oktober 2018 rullar världens första självkörande bussar i reguljär linjetrafik i Barkarbystaden och 2019 öppnar den första elektrifierade BRT-linjen i Stockholm (BRT står för Bus Rapid Transit, ett nytt och hållbart bussystem).

Vad gör ni på Nobina mer för klimatet?

Ganska mycket. För det första bränslet som sagt. Sedan har vi en skola för våra bussförare, Gröna Resan, som lär ut hur man ska köra klimatsmart: bara på att köra grönare så sparade vi förra året motsvarande 13.000 ton koldioxid! Och på köpet får resenärerna en mjuk, lugn och bra resa - kan vi få fler att resa kollektivt så gör vi en hållbar insats. Minst 50 bilister ryms ju i en buss! Och för det tredje jobbar våra inköpare hela tiden med att hitta bättre tekniska och ännu mer hållbara lösningar. Vi kör ju motsvarande 19 varv runt jorden varje dag, med ca 1 miljon resenärer per dag, så varje liten förbättring gör stor nytta för samhället och klimatet.

De tre viktigaste utmaningarna för Nobina

  1. Det är avgörande för oss och resenärerna att kollektivtrafiken fungerar utan stopp i alla lägen
  2. Fungera i värme, kyla och under tuffa förhållanden, ur både ett drift- och underhållsperspektiv
  3. Ett bränsle med en mycket hög koldioxidreduktion
Vi kör ju motsvarande 19 varv runt jorden varje dag, med ca 1 miljon resenärer per dag, så varje liten förbättring gör stor nytta för samhället och klimatet.
David Erixon, kommunikationschef på Nobina
Carl F

Lösningen

 Vi samtalar med David Erixon, kommunikationschef på Nobina, störst i Norden på kollektivtrafik. Rakt på sak David, hur viktigt är HVO/Neste MY för Nobina?

"Vi kör med flera fossilfria bränslen i våra bussar, biogas, HVO, RME och nu även el – det gör oss mindre känsliga för förändringar i marknaden. Men om jag säger att 1200 av våra 3700 bussar i Norden går på HVO/Neste MY så förstår du att HVO är viktigt för oss."

Vad vägde in när ni började köra med HVO/Neste MY år 2015?

"Vi bytte inte över en natt, vi testade först i mindre skala. Det är ju avgörande för oss och resenärerna att kollektivtrafiken fungerar utan stopp i alla lägen. Så vi gick till botten med tester och utvärdering och kunde säkra att Neste MY fungerar i värme, kyla och under tuffa förhållanden, ur både ett drift- och underhållsperspektiv. Och dessutom ger HVO/Neste MY en mycket hög koldioxidreduktion."

Vad säger förare och passagerare?

"Från förarna hör vi inte så mycket, det ser jag som positivt för det indikerar att det fungerar väl. Passagerarna som väljer att åka kollektivt vet ju att det är smart på olika sätt, både för klimatet och för den egna plånboken.

 

Fakta om Nobina:
Nobinas resa startade i bohuslänska Tanum år 1911. Idag är Nobina Nordens största operatör inom kollektivtrafik. Nobina är verksamt i alla de fyra nordiska länderna, och opererar ca 3600 bussar. Den utmanande visionen är ”Alla vill resa med oss”.
Nobina köper Neste MY Förnybar Diesel av Nestes distributör Biofuel Express

Ladda ner vår guide

Allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat: ​ Varför hållbarhet blir ett måste. Fördelarna med förnybar diesel. ​ Hur ni går tillväga rent konkret.

Gratis guide om förnybara drivmedel

Left column