Satsningen i Sandviken väcker stor nyfikenhet utomlands.

Sandvik Materials Technology, SMT, sysselsätter runt 5.700 personer över hela världen, och 2.900 av dem jobbar i Sandviken. Vi pratar miljö och fossilfritt med Roland Andersson och Jan-Olov Bergström. Roland är ansvarig för interna transporter och Jan-Olov är inköp-, anskaffnings- och underhållsansvarig för SMTs fordon i Sandviken.

Först, vad gör ni på SMT?
Roland: ”Vi är en världsledande tillverkare av rostfria stål- och speciallegeringar för de mest krävande industrierna. Vi omsatte cirka 15 miljarder SEK 2019 och säljer över hela världen. Energisektorn är vårt största kundsegment”.

Sandvik som helhet (med cirka 40.000 anställda) har satt upp offensiva miljömål. Ett av dem är att halvera CO2-utsläppen för er produktion och alla transporter. Vad betyder det för er?
Roland igen: ”Vi som ansvarar för fordonen har agerat snabbt. Redan i juni 2019 hade vi ställt om alla fordon till fossilfritt - med en mix av eldrift och HVO".

Vad har ni för fordon?
Jan-Olov berättar: "Fordonsparken består av allt från mindre servicebilar till väldigt stora truckar, lastbilar, lastmaskiner, lok. Det är en mycket bred fordonsflotta”.

Var det självklart att välja Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)?
Jan-Olov skrattar: ”Vi hade varit nyfikna på Neste MY ett bra tag, men vi var osäkra på om vi kunde få tillräcklig tillgång och vissa av våra fordonsleverantörer kunde inte ge garantier att det skulle fungera i dieselmotorerna. Så vi vågade inte byta först. Men då benchmarkade vi med andra företag runt omkring som kört på HVO under ett par år, och efter det kunde vi övertyga motorleverantörerna och bevisa att det inte påverkar driften. Så med fler företag bakom oss vände leverantörerna och gav garantier. Och då tog vi beslutet att köra på HVO. Vi fick också okej från vår bränsleleverantör Swea att de kunde garantera tillgång på vårt behov av 800 kubik HVO per år. Då ställde vi om direkt från fossilt till förnybart, och över en natt minskade våra CO2-utsläpp med 90%, 2200 ton räknat på året”

Roland lägger till: "Vi har egna cisterner på området och eftersom bränslet är blandbart med vanlig diesel så kunde vi bara börja fylla på med HVO. Första månaderna körde vi blandat och sedan enbart HVO”.

Utvärderade ni alternativ till HVO?
Roland igen: ”Vi tittade även på vätgas, men konverteringen skulle bli väldigt dyr eftersom vi då måste byta ut fordonen och tekniken är inte så utvecklad ännu. Men det kan nog bli en del av framtiden, med en mix av olika drivmedel, som HVO, el, vätgas”.

Ser ni några nackdelar med HVO?
Roland: ”Vi har frågat runt bland våra tekniker och de har inte sett några problem - inget negativt alls. Vi har fått bra respons på den här omställningsresan. Även på våra fabriker utomlands har man varit positiv och mycket nyfiken på konverteringen och vill testa. SMT Sverige ligger i framkant vad gäller transportlösningar med HVO och batteridrift. Ögonöppnaren för oss alla var enkelheten med Neste MY och att det inte är några omställningskostnader”.

Fakta om Sandvik
Sandvik är en global industrikoncern med cirka 40.000 medarbetare, verksamma i 130 länder. Företaget grundades år 1862 och har idag tre affärsområden: Sandvik Machining Solutions, Sandvik Mining and Rock Technology, och Sandvik Materials Technology (SMT). SMT är en världsledande tillverkare av rostfria stål- och speciallegeringar för de mest krävande industrierna. De omsatte cirka 15 miljarder SEK 2019 och säljer över hela världen. Sandvik köper Neste MY Förnybar Diesel hos Nestes återförsäljare Qstar

tankhandtag

Kontakta mig gärna!  

Jag är intresserad av att köpa eller veta mer om
Neste MY Förnybar Diesel.

KONTAKTA MIG TACK

tankhandtag

Kontakta mig  

Jag är intresserad av
Neste MY Förnybar Diesel  

 

KONTAKTA MIG TACK

Peab

Peab i stadsmiljö: fossilfritt är självklart!

”Vi kör mycket inne i städerna och tack vare Neste MY/HVO minskar vi de lokala utsläppen, av t ex skadliga partiklar.”
Falck

Falcks mål är helt fossilfri fordonsflotta 2023

”Vi jobbar mycket med att minska vår miljöpåverkan och att välja fossilfritt drivmedel är den största insatsen vi som företag kan göra”.
Nobina

Nobina kör för en ännu mer hållbar kollektivtrafik

”Vi kör motsvarande 19 varv runt jorden varje dag så varje liten förbättring gör stor nytta för samhället och klimatet”.