Referenser

”För att minska vårt klimatavtryck samt för att möta ökade kundkrav använder vi HVO100.”

Carolina Österberg
Hållbarhetschef på Strukton

 

Att byta till HVO100 ger
stor skillnad
i klimatavtrycket och utsläppen av CO2e

 

Ett
väldigt enkelt steg
att börja med om man har dieseldrivna fordon

 

Vår andel HVO100 kommer
öka betydligt
de närmaste åren

Struktons hårda kundkrav på förnybara drivmedel har tagit dem till en ledande position i koncernen

Strukton Rail är en privat järnvägsentreprenör som projekterar, bygger och underhåller spår och järnvägssystem. Strukton ingår i den nederländska koncernen Strukton Groep.
För att få veta mer om den svenska verksamheten träffar vi hållbarhetschefen Carolina Österberg.

Carolina förklarar: “Vårt viktigaste miljömål är att vi ska inneha en fossilfri fordonspark 2030. Det målet har vi haft sedan vi gick med i Fossilfritt Sverige år 2019 och målet linjerar väl med våra kunders krav. Då vår största miljöpåverkan är utsläpp från våra fordon, så är det där vi kan göra mest. Vår fordonspark består både av personbilar, lätta och tunga lastbilar, arbetsmaskiner samt stora tunga spårgående fordon. Personbilar och lätta lastbilar håller vi planenligt på att byta ut till eldrivna. Anläggningsmaskiner och spårgående fordon är det i dagsläget inte lika enkelt att byta ut till eldrivna. Av naturliga skäl så går utvecklingen av dessa fordon långsammare och de som finns att tillgå är oerhört dyra och har begränsningar som till exempel effektuttag och kapacitet. Målet är att de fordon som inte är utbytta till eldrift 2030 enbart ska tankas med förnybara drivmedel som i dagsläget främst är HVO100.”

Berätta hur era kunder har drivit på er egen omställning

Carolina utvecklar: “Vår största kund, Trafikverket, har hårda krav på förnybara drivmedel i sina upphandlingar. I de senaste anbuden är kravet att 40–50% av allt drivmedel som används i projekten ska utgöras av förnybara drivmedel fram till 2025. Därefter ökar kraven årsvis och från 2030 är det 100% förnybara drivmedel som gäller. Utöver drivmedelskravet finns det även krav på att andelen eldrivna fordon ska öka per kontraktsår.” 

Hur ligger ni till i Sverige jämfört med era utländska moder- och systerföretag?

Carolina igen: “Vi är de som ligger längst framme. Det beror till stor del på att våra kunder ställer tuffare krav. ”
Ni har ju nära tusen anställda i Sverige. Hur ser de på er satsning på förnybara drivmedel?
Carolina: “Skiftet från fossil diesel till HVO100 har det inte varit så många frågor om. Det handlar mer om att ändra vanor. Det har varit fler funderingar kring eldriften, när det gäller räckvidd, laddning och lastkapacitet.”

Varför valde ni Neste MY när ni nu ställer om?

Carolina igen: “Jag blev kontaktad av Energifabriken som säljer Neste MY i ett läge när vi ville ställa om till hållbara drivmedel. Först var jag tveksam eftersom jag vet att HVO100 kan innehålla palmolja, men jag fick veta att palmolja inte ingår i den svenska Neste MY-mixen. Energifabriken kunde garantera tillgång och hjälpa oss att installera egna cisterner vid behov.”

Ni har kommit långt i omställningen till förnybara drivmedel. Vilket råd skulle du ge till ett företag som just börjat fundera på hållbarhet?

Carolina är tydlig: ”Jag kan inte säga att vi har kommit så långt i dagsläget, men vår andel HVO100 kommer öka betydligt de närmaste åren. Vi håller nu på att bygga plattformen för att underlätta tankning samt för att säkra tillgången. Det är ett väldigt enkelt steg att börja med om man har dieseldrivna fordon. Att byta till HVO100 ger stor skillnad i klimatavtrycket och utsläppen av CO2e.”

De tre största utmaningarna för Strukton

  1. Tillgängligheten för HVO100
  2. Tankning av de spårgående maskinerna
  3. Priset för att tanka de spårgående maskinerna

Skiftet från fossil diesel till HVO100 har det inte varit så många frågor om. Det handlar mer om att ändra vanor.

Carolina Österberg, Hållbarhetschef på Strukton

Lösningen

Carolina berättar: "Med vanliga bilar är det inga problem, det är bara att åka in på macken och tanka, om det finns HVO100 tillgängligt förstås. Uppe i norr, där vi har ett underhållskontrakt, har vi precis installerat tre cisterner för att säkerställa tillgången. Det är dock en större utmaning att tanka våra spårgående maskiner. De har vi mestadels tankat via tankbil tidigare. Under 2022 etablerade vi en depå i Linköping där vi nu tillsammans med Energifabriken håller på och diskuterar installation av en egen cistern.  Det blir då möjligt för oss att tanka maskiner vid service och reparation samt när maskinerna passerar depån.”

Carolina reflekterar: “Alla våra dieseldrivna bilar och maskiner klarar att tankas med HVO100, det var ju den första frågan som vi behövde utreda. Strukton har sedan en tid uppdaterat de spårgående maskinerna med nya motorer för att klara de miljökrav som ställts tidigare. Den största utmaningen, för tillfället, är de spårgående maskinerna. De måste ju tankas i spårmiljö och då är behovet att maskinerna blir tankade från tankbilar eller från utplacerade cisterner.”

Carolina fortsätter: ”En annan utmaning är priset när man tankar de spårgående maskinerna, eftersom den fossila diesel vi använder på spåren är subventionerad. Med de subventionerna blir det fossila drivmedlet mycket billigare än det förnybara. Dessutom är politiska svängningar och oförutsägbarhet utmanande - det gör det svårare att investera i maskiner, utrustning och infrastruktur. Vi hyr också in betydande mängder av anläggningsmaskiner från entreprenadbranschen, i de avropen klargör vi via projektavtal att anläggningsmaskiner ska tankas med förnybart bränsle.”

 

Fakta om Strukton
Strukton Rail AB ingår i den nederländska Strukton koncernen med cirka 6 500 anställda och verksamhet i fem länder i Europa samt i USA och Australien. Företaget projekterar, bygger och underhåller spår och järnvägssystem. Cirka 1 000 personer arbetar på svenska Strukton och företaget omsätter drygt 2,6 miljarder SEK. Strukton Rail köper sin HVO100, Neste MY, från Nestes distributör Energifabriken.

Ladda ner vår guide

Allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat: ​ Varför hållbarhet blir ett måste. Fördelarna med förnybar diesel. ​ Hur ni går tillväga rent konkret.

Gratis guide för en klimatsmartare byggbransch

Left column