Referenser

“Vi levererar cirka 1500 maskiner per år. Målet är att alla ska tankas med HVO100 vid leveransen.”

John Svensson
Platschef Swecon i Linköping

 

Bra
klimatprestanda
och
produktkvalitet

 

Från
0% till 77%
användning av HVO100 i servicebilarna

 

HVO100 var den
smidigaste lösningen

Swecon har “First Fill” med HVO100 och tankar själva cirka 500 000 liter per år

Swecon är exklusiv återförsäljare för Volvo Construction Equipment – de levererar cirka 1500 anläggningsmaskiner per år. I dagsläget tankas 65% med förnybara HVO100 vid leveransen. Vi frågar hållbarhetschef Helena Storsten och platschef John Svensson vad som ligger bakom det beslutet.

Helena berättar: “Swecon ägs av lantbrukskooperativet Lantmännen, och våra långsiktiga mål är som deras. Vi ska reducera våra direkta CO2e-utsläpp med 50 procent till 2030. För att vi ska nå dit, bidrar dels bränslet för de maskiner vi levererar, dels det vi tankar i våra egna servicebilar, men vi tittar även på att öka andelen ursprungsmärkt el på anläggningarna.”

Hur ligger ni till mot målen?
Helena igen: “Bra! För våra servicebilar med dieselmotorer har vi gått från 0% till 77% användning av HVO100 på tio månader, så det reducerar ju utsläppen kraftigt. I volym är det vi tankar i våra egna bilar 88% av allt drivmedel vi använder, totalt cirka 500 000 liter per år. Vi är sedan 2018 med i initiativet Fossilfritt Sverige.”

De anläggningsmaskiner som ni säljer, hur stor andel av dem har förbränningsmotorer och hur stor andel är elektrifierade?
John berättar: “Egentligen är det nästan bara förbränningsmotorer på allt idag, vi har några maskinmodeller som går på el. Maskinerna är ju oftast först på plats på byggen när det ska brytas mark eller grävas, då är det oftast en Volvomaskin som ska gräva fram kabel och förbereda för infrastruktur.”  

När ni bestämde er för att ställa om till mer hållbar drift, varför valde ni HVO100?
Helena igen: “HVO100 var den smidigaste lösningen. Den finns tillgänglig över hela landet, den passar både i de maskiner vi säljer och i vår egen flotta så vi kan behålla våra fordon. Och HVO100 har bra klimatprestanda och produktkvalitet. Så det valet var ganska enkelt.”

Sen har ni ”First Fill” med HVO100. Vad betyder det? 
John berättar: “Vi vill göra rätt själva och vi vill inspirera våra kunder. När vi levererar anläggningsmaskiner tankar vi första fyllningen med HVO100. I den region som jag verkar i har vi gjort det sedan förra året. När vi hade bestämt oss för HVO100 körde vi slut på den vanliga dieseln vi hade och sen fyllde vi på med HVO100 i våra tankar.”

John igen: “Vi meddelar kunderna att maskinerna är fyllda med HVO100. Många uppskattar det men några suckar över att HVO100 kostar ett par kronor mer än fossil diesel. Det beror också på vilken sorts kunder och uppdrag de har. För de som deltar i offentliga upphandlingar med till exempel kommuner krävs det förnybara drivmedel eller eldrift allt oftare. Fler och fler kunder inser att det är snabbaste vägen för dem att nå sina egna klimatmål."

Era egna fordon, hur har ni gjort där?
John: “Själva har vi ungefär 220 servicebilar i Sverige idag, det är främst stora skåpbilar. De ska vi tanka med HVO100. Men ibland blir det ju en skvätt fossil diesel om man är ute i glesbygd och jobbar. Då försöker vi göra så liten fyllning som möjligt. Sen går vi över mer och mer till el på våra reservdelsbilar, som är skåpbilar av mindre modell. Men där vi har förbränningsmotorer, där ska det vara HVO100. Så sammanlagt är det här den stora skillnaden i hållbarhet är.”

Vilka krav ställer ni på era leverantörer när det gäller hållbarhet?
Helena utvecklar: “För att få leverera till ett Lantmännen-bolag ställs det ju höga krav, precis som på oss själva. Våra leverantörer ska följa vår Code of Conduct. Sen arbetar vi aktivt tillsammans med våra leverantörer för att reducera våra utsläpp.”

Swecon har ju verksamhet även i Tyskland och Baltikum - hur långt har ni i Sverige kommit jämfört med de marknaderna?
Helena fortsätter: “​​I dagsläget är tillgängligheten på HVO100 mycket mer begränsad i Tyskland och Baltikum, så där arbetar vi med andra projekt för att reducera våra utsläpp. Exempel är ursprungsmärkt el och att vi under det kommande året ska installera solpaneler på sju anläggningar i de länderna.”

De tre största utmaningarna för Swecon

  1. Anställda blandade ihop HVO100 med biodiesel
  2. Oro för att palmolja skulle ingå i HVO100
  3. Tillgänglighet på vissa orter

Vi vill göra rätt själva och vi vill inspirera våra kunder. När vi levererar anläggningsmaskiner tankar vi första fyllningen med HVO100.

John Svensson, Platschef Swecon i Linköping

John Svensson

Lösningen

John tvekar inte: “Det har fungerat jättebra i motorerna. Från början gällde det att planera sina tankningar när man skulle ut i glesbygd, men nu finns det ju ett utbrett nät av tankstationer. Några utmaningar hade vi när anställda blandade ihop HVO100 med biodiesel som kräver något ökat underhåll, oro för att palmolja skulle ingå i HVO100, och funderingar på hur bränslet fungerar i kyla. Vi hade tillsammans med Neste MY en online-session där vi kunde räta ut alla frågetecken och ta kål på alla myter som fanns, vilket var väldigt bra.”

 

Fakta om Swecon
Swecon ägs av Lantmännen, och är exklusiva återförsäljare av Volvo CE (Construction Equipment). Cirka 650 personer arbetar i det svenska bolaget och de har verksamhet på 35 orter i Sverige. Omsättningen är 4,5 miljarder SEK. Swecon köper merparten av sin HVO100 Neste MY Förnybar Diesel av Nestes distributörer OKQ8 och Energifabriken.

Ladda ner vår guide

Allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat: ​ Varför hållbarhet blir ett måste. Fördelarna med förnybar diesel. ​ Hur ni går tillväga rent konkret.

Gratis guide för omställning till klimatsmartare transporter i ditt företag

Left column