Referenser

"Vi odlar hållbart, förädlar och säljer “gamla” ursprungliga grödor, och använder förstås det mest moderna hållbara drivmedlet."

Thomas Björklund
Odlare och VD för Warbro Kvarn

 

Använder
5 - 6 kubik
HVO100 per år

 

Ligger
helt i linje
med vårt hållbarhetstänk

 

Sparar cirka
15 ton CO2e
per år

Ekologiska Warbro Kvarn värmer malttrumman på biogas och kör alla fordon på förnybar diesel.

Vi besöker familjen Linds hållbara jordbruk och Warbro Kvarn i Sörmland.

Warbro Kvarn odlar, förädlar, paketerar och säljer ekologiskt kulturspannmål i olika former. De mältar även spannmål för tillverkning av öl och whisky. Deras produkter säljs både direkt till konsumenter och till restauranger och bagerier. Thomas Björklund är VD - berätta om gården, kvarnen och bakgrunden!

Thomas berättar: “Familjen har bott på Linds Gård i 33 år nu, och efter några år så bestämde vi oss för att satsa på spannmålet dinkel. Min mor var från Tyskland, och där hade dinkel, en äldre och mer ursprunglig form av vete, funnits länge. I Sverige var det ingen som odlade dinkel så vi startade Warbro Kvarn för att odla och mala dinkel och andra ursprungliga grödor, så kallade kulturspannmål. Namnet Warbro Kvarn kommer från en kvarn från 1700-talet som ligger några kilometer härifrån och som är i vår släkts ägo.

Nu har jag varit VD i fyra år, och idag är vår gård något av en testanläggning för Warbro Kvarn där vi provar nya grödor och metoder. Idag har vi ett 20-tal kravmärkta EKO-gårdar i hela Mälardalen som odlar åt oss.”

Thomas: “I augusti 2022 blev hela rörelsen rejält omskakad när vi drabbades av en svår olycka och vår kvarnanläggning brann ner till grunden. Så det finns ett före och ett efter branden. Men familjen har bestämt sig för att bygga upp kvarnen igen - den beräknas vara i drift vid årsskiftet 2023/2024.”

Thomas igen: “Nu har vi möjlighet att uppföra en så modern och ändamålsenlig anläggning som möjligt, som exempelvis ska innehålla så lite manuella lyft som möjligt. Att värna om personalens arbetsmiljö är ju också hållbarhet. I övrigt kommer vi vilja återuppbygga en verksamhet som fortsätter att välja det alternativ som innebär minst klimatpåverkan och göra en ännu mer effektiv arbetsprocess.”

Ni startade Warbro Kvarn för drygt 20 år sedan - var det ett svårt beslut att börja bygga upp och starta om efter branden?

Thomas berättar: “Egentligen inte. Man blir ju alltid chockad av en sådan här händelse och första timmarna var väldigt omskakande och osäkra. Men redan dagen efter olyckan samlade vi hela styrelsen och ledningen och alla var överens om att vi ville göra det jobb som krävdes för att bygga upp igen och komma tillbaka. Och vi har kämpat för att det ska hända ända sedan dess. Vår maltanläggning klarade sig från branden så den är i bruk. Och bara nu i november så började vi sälja mjöl igen tack vare ett samarbete med legoproduktion med andra kvarnar.”

På vilka sätt syns ert hållbarhetsarbete i företaget?

“Det är något jag inte tänkt på, vi har ju alltid jobbat så här. Det var självklart för alla oss grundare från första stund att vi skulle odla ekologiskt, och på alla sätt försöka bedriva en så hållbar produktion som möjligt. Det hållbara tänket ligger också i att odla gamla spannmålssorter. De tål till exempel klimatförändringar bättre eftersom de är mer motståndskraftiga och därför väl lämpade för att odla ekologiskt.

Vi försöker alltid hitta så hållbara alternativ som möjligt i produktionen och värmer exempelvis vår malttrumma med biogas och kör alla fordon på förnybar diesel.”

Thomas: “Det var när en i familjen började jobba med de här frågorna och vi kollade upp det lite mer och insåg att HVO100 var ett alternativ som ligger helt i linje med hur vi tänker kring hållbarhet.”

Har ni ställt krav på era samarbetspartners?

Thomas ler: “Det har vi inte behövt göra då det kommer lite av sig självt. Vi är ju ett så pass nischat företag att ingen som inte delar vår filosofi skulle vilja samarbeta med oss ändå.”

Vilket tips skulle du vilja ge andra företag som ännu inte kommit igång med sin omställning till förnybart?

Thomas tipsar: “Se värdet i det och visa det värdet för era kunder. Som ett högkvalitativt, ekologiskt varumärke har vi under hela vår existens övat på detta med att visa kunderna varför våra produkter exempelvis ligger lite högre i pris, vilket mervärde man får av att välja en produkt med högre krav. Det gäller allt från våra grödor, till vår odlingsmetod, till att vi kör på förnybart. Man ska inte vara med och konkurrera med de företag som inte är medvetna alls. Nej, man ska stå på sig om att det man gör är värt något och att kunderna också kan vara stolta för att de väljer att betala lite mer för en produkt som också gör mer. Både för jorden, klimatet och för människorna som ska konsumera produkten.”

De tre största utmaningarna för Warbro Kvarn

  1. Efterfrågan på HVO verkar vara större än tillgången.
  2. Få hållbara alternativ på drivmedel för lantbruk.
  3. Diesel ett grundläggande behov på ett lantbruksföretag.

Vi försöker alltid hitta så hållbara alternativ som möjligt i produktionen och värmer exempelvis vår malttrumma med biogas och kör alla fordon på förnybar diesel.

Thomas Björklund, odlare och VD för Warbro Kvarn.

Carl F

Lösningen

Thomas beskriver: “Vi söker ju hela tiden efter metoder och material för att bli mer hållbara och minska våra utsläpp, och våra drivmedel var en stor post som vi kunde förbättra. En utmaning vi har nu är att efterfrågan ibland verkar vara större än tillgången, så det är viktigt för oss att säkra leveranserna.”

Thomas utvecklar: ”Vi har en egen tank på området och det är helt nödvändigt när man har ett lantbruksföretag. Man kan inte åka och tanka en traktor borta på någon tankstation utan vi behöver ha vår egen dieseltank. Så när vi bestämde oss för Neste MY kunde vi bara byta vilket bränsle vår leverantör fyller tanken med.”

Thomas igen: “HVO har ju gjort att vi inte har behövt byta några fordon och en traktor kostar ju en hel del. Men just nu känns det mest som att det inte riktigt finns några alternativ till HVO. Eltraktorer är ingen stor grej ännu och vi ville inte dra på oss de extra servicekostnader som biodiesel innebär.”

Thomas: “Vi använder Neste MY till våra traktorer och andra fordon vi kör, både på gården och för Warbro Kvarn. Diesel är ett grundläggande behov på ett lantbruksföretag så vi kunde göra en rejäl förbättring vad gäller miljö- och klimatpåverkan när vi bytte till Neste MY år 2020. Vi använder 5 - 6 kubik HVO100 per år och tack vare det sparar vi cirka 15 ton CO2-ekvivalenter.”

 

 

Fakta om Warbro Kvarn
Warbro Kvarn AB är ett familjeföretag, grundat för dryga 20 år sedan. De jobbar enbart med ekologisk spannmål och malt, och det finns en mångfald olika sorters kulturspannmål i sortimentet. Warbro Kvarn arbetar med hela kedjan – från odling och förädling till paketering och försäljning. Verksamheten är förlagd till Linds gård utanför Katrineholm. Odling sker på ett tjugotal gårdar i Mälardalsregionen.

Ladda ner vår guide

Allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat: ​ Varför hållbarhet blir ett måste. Fördelarna med förnybar diesel. ​ Hur ni går tillväga rent konkret.

Gratis guide för omställning till klimatsmartare transporter i ditt företag

Left column