Neste MY Förnybar Diesel™ (HVO100)

Neste MY Förnybar Diesel™ (HVO100)

Kraftfull prestanda med upp till 90% lägre utsläpp av växthusgaser (CO2e).

raw materials icon

TILLVERKAD AV 100% FÖRNYBARA RÅVAROR

co2 emissions icon

UPP TILL 90 % MINDRE UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER JÄMFÖRT MED FOSSIL DIESEL*

pistol icon

PASSAR TILL ALLA DIESELMOTORER, INGA MODIFIKATIONER KRÄVS

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) är fullt kompatibel med alla dieselmotorer och infrastruktur för distribution av dieselbränsle – från raffinaderier till servicestationer och slutanvändare. Neste MY Förnybar Diesel har en kemisk sammansättning som liknar fossil diesel. Det innebär att det är ett drop-in-bränsle som kan användas för att ersätta fossil diesel. Ett drop-in-bränsle kan användas som en ren 100 % produkt eller i en blandning tillsammans med fossil diesel. 

När man använder Neste MY Förnybar Diesel, som är tillverkad av 100 % förnybara råvaror, kan man sänka utsläpp av växthusgas (CO2) med upp till 90 % över bränslets livscykel jämfört med fossil diesel. Gör skillnad redan idag genom att byta till förnybar diesel.

 

Fördelarna med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

Vill du veta mer om hur din verksamhet kan tjäna på att gå över till förnybar diesel? Våra nedladdningsbara whitepapers ger dig mer fakta och insikter.

Bus
bygg
Bus
närtransport
Bus
kommun
 

Beräkna dina CO₂e besparingar här!

Räkna på hur mycket du kan reducera din växthusgasutsläpp genom att tanka Neste MY Förnybar Diesel i jämförelse mot fossil/traditionell diesel.
Din årliga dieselkonsumtion
1 000 liter
Fossil diesel
3,4 tCO₂eq
Årliga utsläpp med traditionell diesel
 
vs
Neste MY Logo
0,3 tCO₂eq
Årliga utsläpp med Neste MY Förnybar Diesel
 
3 tCO₂eq
Dina årliga besparingar av växthusgasutsläpp
Lokala luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. Människor kan bli sjuka och förkorta den förväntade livslängden. Föroreningarna bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning övergödning, försurning och klimatförändringar.
Ladda ner den kompletta rapporten

Var kan jag tanka Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)?

Hitta bensinstationer och distributörer

Vill du veta mer?

 

Kontakta oss

*Metoden för beräkning av livscykelutsläpp och utsläppsreducering följer det andra EU-direktivet om förnybar energi (2018/2001/EU)

Läs mer om Neste MY