Praktisk guide: Så enkelt är det att börja köra miljövänligt

Att byta till förnybara drivmedel är enkelt och effekterna blir stora. Tack vare Nestes steg-för-steg-guider kan du snabbt sänka ditt företags miljöpåverkan.

Klimathotet är enligt många en av vår tids mest akuta frågor. En av de kanske viktigaste åtgärderna för att bekämpa problemet är att transportsektorn minskar sin användning av fossila drivmedel. Men många vet inte hur de ska bära sig åt för att göra en förändring.

Om man har dieselfordon finns en metod som är både enkel och effektiv, att gå över från att köra på fossil diesel till förnybar diesel, även kallat HVO100.

– När man beaktar hela produktionskedjan ger Neste MY Förnybar Diesel markant lägre växthusgasutsläpp än fossil diesel, säger Per Emanuelson, Head of Branded Sales på Neste.

Steg-för-steg-guider

För att veta hur du enklast ställer om till Neste MY Förnybar Diesel, har vi tagit fram steg-för-steg-guider som finns på hemsidan, neste.se. Förutom en mer allmän guide för företag, finns också guider som är specifikt riktade mot kommuner, närtransport- och byggsektorn.

– I grunden är det enkelt för företag att ställa om till förnybar diesel. Och med våra steg-för-steg-guider blir det ännu enklare att få en överblick av hur det går till, säger Per Emanuelson.

Avfall och rester blir till bränsle

Anledningen till att Neste MY Förnybar Diesel leder till mindre utsläpp av växthusgaser beror framförallt på att den är tillverkad av råvaror som inte ger nya utsläpp i atmosfären. Genom en patenterad process kan Neste omvandla avfall, som bland annat använd frityrolja, till HVO. Genom en efterbehandling ges den sedan egenskaper som exempelvis köldtålighet, för att den på så sätt ska vara precis lika pålitlig som fossil diesel även under vintermånaderna.

– Förnybar diesel gör dieselbilen till den moderna tidens miljöbil. Vi hoppas att steg-för-steg-guiderna på vår hemsida ska göra att fler företag inser hur enkelt det är att ställa om, säger Per Emanuelson. Vill du veta mer om hållbar produktion?

Beräkna dina CO₂e besparingar här!

Räkna på hur mycket du kan reducera din växthusgasutsläpp genom att tanka Neste MY Förnybar Diesel i jämförelse mot fossil/traditionell diesel.
Din årliga dieselkonsumtion
1 000 liter
Fossil diesel
3,4 tCO₂eq
Årliga utsläpp med traditionell diesel
 
vs
Neste MY Logo
0,3 tCO₂eq
Årliga utsläpp med Neste MY Förnybar Diesel
 
3 tCO₂eq
Dina årliga besparingar av växthusgasutsläpp
Lokala luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. Människor kan bli sjuka och förkorta den förväntade livslängden. Föroreningarna bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning övergödning, försurning och klimatförändringar.
Ladda ner den kompletta rapporten