Publicerat i

Innovation

+ Show more topics - Hide topics
Innovation
Innovation

Neste har tilldelas finansiering från EU:s innovationsfond för arbetet med kemisk återvinning i Borgå

Innovation
Innovation

Neste och CINEA undertecknar avtal om stöd från EU:s innovationsfond till projektet PULSE - ett projekt för kemisk återvinning