13 Juli 2022

Neste har tilldelas finansiering från EU:s innovationsfond för arbetet med kemisk återvinning i Borgå

Neste Corporation, Pressmeddelande, 13 juli 2022 kl. 9:00 (EET)

Neste har tilldelats finansiering på upp till 135 miljoner euro från EU:s innovationsfond. Utbetalningen ska användas till det pågående projektet för uppbyggnaden av kemisk återvinning i Borgåraffinaderiet i Finland. Projektet PULSE (Pretreatment and Upgrading of Liquefied Waste Plastic to Scale Up Circular Economy) syftar till att implementera Nestes egenutvecklade teknik där man förbehandlar och förädlar flytande plastavfall, samt integrera denna teknik i raffinaderiets processer. PULSE-projektet har som mål att skapa kapacitet på 400 000 ton per år för förbehandling och förädling, vilket är ett stort steg på vägen mot Nestes mål att bearbeta mer än en miljon ton plastavfall per år från och med 2030. En studie som undersöker genomförbarhetheten av PULSE-projektet presenterades i mars 2022. Neste beräknar att man är redo att ta beslut om investeringen 2023 och att påbörja implementeringen under 2024.

Projektet PULSE har stor betydelse för kommersialiseringen av kemisk återvinning av plastavfall, eftersom det innebär en möjlighet att skala upp återvinningen och överbrygga kvalitetsproblemen mellan obearbetat flytande plastavfall och den petrokemiska industrins krav på sitt råmaterial. I större skala kan kemisk återvinning bidra till att minska föroreningen med plastavfall genom att öka återvinningsgraden för plast och minska beroendet av jungfruliga fossila resurser.

”Vi är mycket glada över att vårt projekt är ett av dem som har valts ut av EU:s innovationsfond”, säger Mercedes Alonso, Executive Vice President Neste Renewable Polymers and Chemicals. ”Dels är det ett erkännande för vårt arbete med kemisk återvinning och visar på ett förtroende för vår teknik, dels är det ett stöd för själva angreppssättet. Om vi vill skapa en cirkulär ekonomi för polymerer och kemikalier går det inte att komma runt tekniken med kemisk återvinning.”

EU:s innovationsfond är ett av världens största fondprogram för att ta innovativ teknik för lägre utsläpp från demonstrationsstadiet. I år investerar fonden 1,8 miljarder euro i 17 projekt som alla bidrar till ett mer hållbart samhälle med lägre utsläpp. Efter beslut om finansiering förbereds enskilda bidragsavtal med det europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (CINEA), som arbetar på uppdrag av innovationsfonden.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information:

Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se