Public Affairs

Biodrivmedel och hållbarhetsarbete är kärnområden för Neste. Styrmedel och lagstiftning är avgörande fokusområden för oss eftersom dessa påverkar regeringars möjligheter att följa EU direktiv och uppfylla satta klimatmål. Sverige är på många sätt ett föregångsland globalt och inom EU vad gäller att stimulera användningen av förnybara drivmedel.

Neste strävar efter att bidra med kunskap och expertis från många marknader och bli en god samarbetspart för att Sverige ska nå målsättningen om en minskat fossilberoende.