Informationssäkerhet

Senast uppdaterad 7.2.2022

Hur säkerställer vi informationssäkerhet?

Neste använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och rutiner för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, ändring eller förstörelse. Våra system är skyddade och övervakade.

Alla Nestes anställda och entreprenörer är bundna av en informationssäkerhetspolicy. En säker verksamhetskultur främjas till exempel genom regelbunden utbildning av personal. De system och program som används för att behandla personuppgifter kan endast nås av personer som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter. 

Om de elektroniska uppgifterna hanteras av tredje part för Nestes räkning är villkoret för sådan hantering att tredje part i fråga uppfyller omfattande informationssäkerhetskrav.

Om personuppgifter behandlas manuellt sker det i lokaler som är godkända för sådana ändamål. Lokalerna skyddas av nödvändiga fysiska skyddsåtgärder som passersystem och övervakningskameror.

Tillbaka till förstasidan om Sekretess