5 September 2019

6 förnybara bränslen som alternativ till den fossila dieseln

Många som kör på fossil diesel idag funderar över de förnybara bränslen som finns på marknaden. Här är en genomgång av de alternativa drivmedel som finns att välja på, med plus och minus för de som är med i diskussionen:

Framtiden för all fordonstrafik beskrivs ofta som ”eldrift”, både för personbilar och för yrkestrafik. Dit siktar de politiska besluten, där är intresset i media. Men drivs man av lusten att ställa om till fossilfritt NU och bidra till en bättre planet direkt, ja då finns det alternativ.

Vad är fossila bränslen

Är vanlig diesel ett fossilt bränsle? Fossila bränslen menas i grova drag att de består av organiska kol- och väteföreningar i sediment. De kommer från början från vattendjur och växter som dött och blivit kvar på botten i våra små och stora vattendrag. Och efter miljontals år med ökat tryck och temperaturer förvandlas dessa långsamt till kol, gas och olja.

Vad är fordonsgas

Fordonsgas kan tillverkas av bioavfall som t ex matavfall och slam från reningsverk. Då är den CO2-neutral och kallas biogas. 
Den kan också komma från fossila källor och då kallas den naturgas. Naturgas ger i stort sett samma utsläpp som fossil diesel.
Fordonsgas finns idag på cirka 200 stationer i Sverige. För att kunna köra på fordonsgas krävs att man investerar i nya fordon som är avsedda för gas.

Vad är etanol

Etanol räknas som ett förnybart bränsle efter det tillverkas av biomassa, vete och sockerrör och därför inte bidrar till att öka mängden växthusgas i atmosfären. 
Motorerna ska vara etanolanpassade. Etanol har ett lägre energiinnehåll än fossil diesel och därför går det år mer bränsle räknat i liter. Etanol finns att köpa på många tankstationer.

Vad är vätgas

Vätgas är en ny form av drivmedel och de första kommersiella fordonen kommer snart i produktion. Vätgas är även en energibärare precis som elektricitet. Det betyder att vätgas inte är någon primär energikälla, men kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla förnybar energi från till exempel sol och vind och flexibiliteten är stor eftersom vätgas kan produceras ur just alla typer av energikällor.  Vätgas och bränsleceller kan komma att ersätta mycket av de fossila bränslen som säljs idag. 

Vad är RME

RME är ett förnybart bränsle som tillverkas av raps, biometanol och alkohol. Fördelen är att man kan tanka RME som en vanlig diesel, och utmaningarna är framförallt två: dels kan man inte vara säker på att den är tillförlitlig när det är kallare än minus 20-25 grader beroende på kvalité, dels har en del användare fått problem med algblomning i tanken och ökat behov av service. 

Vad är Eldrift

I år kommer cirka 5% av alla personbilar som säljs i Sverige vara eldrivna, och i den kommersiella trafiken är andelen lägre. Men utveckling av smartare batterier som ger  längre räckvidd pågår och framåt kommer eldrivna fordon vara ett starkt alternativ när fordonsflottor ska förnyas.

Vad är HVO eller HVO100

HVO står för Hydrerad Vegetabilisk Olja, och är en kopia av fossil diesel. Den tillverkas helt av förnybara råvaror som vegetabiliska oljor och avfall från matindustrin. 
Den HVO som säljs i Sverige kommer nästan uteslutande från oss på Neste, och säljs oftast under namnet Neste MY Förnybar Diesel.
Man kan tanka HVO i alla dieseldrivna fordon, utan att ställa om motorn, och på så sätt bli så gott som fossilfri direkt, från en tankning till nästa. HVO fungerar precis som fossil diesel.
Det har varit en diskussion i Sverige om att Neste MY är gjord på palmolja och restprodukten PFAD – men ingen palmolja finns i den Neste MY som säljs här i Sverige, och den PFAD som finns i bränslet  kommer enbart från certifierade plantager, vilket inte medför avskogning.