22 April 2024

Neste avslutar framgångsrikt sitt första produktionstest med pyrolysolja från uttjänta däck

Neste Corporation, Pressmeddelande, 22 april 2024 kl. 9:00 (EET)

Foto: För närvarande hamnar bil- och lastbilsdäck för det mesta på soptippar eller i förbränning efter att de har kasserats. Källa: Neste

  • Pyrolysolja från kasserade däck förädlades till högkvalitativ råvara för kemikalier och plaster vid Nestes raffinaderi i Borgå, Finland
  • Pyrolysolja levererades av den svenska leverantören Scandinavian Enviro Systems
  • Bearbetningskörningen validerar lämpligheten av kemisk återvinning för bearbetning av avfallsmaterial utöver plast

I sina ansträngningar att främja kemisk återvinning har Neste framgångsrikt genomfört sitt första bearbetningsförsök med en ny utmanande råvara, pyrolysolja som återvunnits från kasserade däck. I bearbetningskörningen producerade Neste högkvalitativa råvaror för nya plaster och kemikalier.

För bearbetningskörningen köpte Neste pyrolysolja som utvunnits från kasserade fordonsdäck. Oljan levererades av Scandinavian Enviro Systems, ett svenskt företag som utvecklar teknik för att återvinna material från uttjänta produkter däribland uttjänta fordonsdäck. Målet med denna pilotkörning var att utvärdera potentialen för kemisk återvinning utöver plastavfall, för att potentiellt bredda poolen av avfallsströmmar som kan bearbetas till produkter av hög kvalitet.

Precis som med svåråtervunnet plastavfall, hamnar idag en stor mängd däck i deponier eller förbränning i slutet av livscykeln. Fordonsdäck består av en blandning av flera material vilket gör dem svåra att återvinna med mekaniska återvinningsmetoder. Därför finns det starka argument för att använda kemisk återvinning för att kunna återanvända värdefulla material – och Scandinavian Enviro Systems har utvecklat en pyrolysteknik för att utvinna kimrök och olja från uttjänta däck.

“Det fina med kemisk återvinning är att den kan behandla svåråtervunnet plastavfall. Men det är inte begränsat till det”, förklarar Andreas Teir som ansvarar för Nestes råvaruförsörjning för kemisk återvinning. “Eftersom kasserade däck för närvarande ofta möter ett öde som liknar plastavfallets, anser vi att kemisk återvinning är ett utmärkt tilläggnär det gäller att ändra den linjära livscykeln för däck till en cirkulär. Tack vare vår leverantör Enviro Systems kunde vi bevisa det med vår senaste bearbetningskörning.”

Tidigare har Neste redan framgångsrikt avslutat flera bearbetningskörningar med flytande plastavfall. Dessa körningar lade grunden för Nestes beslut att investera i storskalig kapacitet för kemisk återvinning på företagets anläggning i Borgå, Finland. De anläggningar som byggs beräknas stå klara under loppet av 2025 och kommer att kunna behandla 150 000 ton flytande plastavfall per år. De ingår i projektet PULSE, som finansieras av Europeiska Unionen genom EU:s innovationsfond.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications and Brand (act.)

Ytterligare information:

Neste: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe

Enviro Systems: Fredrik Emilson, VD Enviro, +46 (0)706-05 67 83, fredrik.emilson@envirosystems.se; Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733-14 97 00, alf@blomqvistunlimited.com, info@envirosystems.se

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Företaget raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. 

Neste är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel. Genom sina lösningar strävar Neste efter att hjälpa sina kunder att minska deras utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. 

Ambitionen är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Neste har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och företaget kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 procent till 2040. Neste har även ställt upp ambitiösa mål för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och hållbarhet i leveranskedjan. Företaget finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2023 hade Neste intäkter på 22,9 miljarder euro. Läs mer: neste.se 

Kort om Enviro Systems

Scandinavian Enviro Systems bidrar till ökad miljömässig och ekonomisk hållbarhet genom en patenterad teknologi för återvinning av värdefulla råvaror ur kasserade och uttjänta produkter, däribland däck. Nytillverkning av däck som sker med kimrök som återvunnits med hjälp av Enviros teknologi ger upp till 93 procent lägre utsläpp av koldioxid jämfört med om jungfrulig kimrök använts. Enviro har sitt huvudkontor i Göteborg och en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk. Enviro grundades 2001 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Största ägare är den franska däcktillverkaren Michelin.