4 Oktober 2016

Bilarna i Sverige allt snålare

Neste
Pressmeddelande 
4 oktober 2016 

Bilarna i Sverige allt snålare

Under 2015 blev bensin- och dieselbilarna i Sverige 3,3 procent snålare jämfört med året innan vilket sparade in 85 miljoner liter bensin och diesel. I Sundbyberg minskade förbrukningen med hela 7 procent, medan bilarna i Sorsele bara blev 0,9 procent snålare. Det visar beräkningar som Neste gjort baserat på statistik från SCB och Trafikanalys.

– Det är glädjande att bilarna i Sverige blir allt snålare. Tillsammans med en ökad användning av förnybara drivmedel gör det att utsläppen från vägtrafiken minskar, men det är viktigt att vinsterna inte äts upp av ökad bilkörning, säger Fredrik Törnqvist, marknadschef för Neste i Skandinavien.

Bilparken blir allt bränslesnålare efterhand som gamla bilar skrotas och ersätts av nya bilar med lägre bränsleförbrukning. I landet som helhet minskade bensin- och dieselbilarnas bränsleförbrukning med 3,3 procent under 2015. En orsak är att nya bilar i sig är snålare än gamla. En annan orsak är att andelen dieselbilar, som är snålare än bensinbilar, ökar. Förutom minskade utsläpp av växthusgaser innebar det att bilisterna sparade sammanlagt omkring 1,1 miljarder kronor. 

– Användningen av biodrivmedel har ökat kraftigt, särskilt i form av HVO, och nu är var fjärde liter diesel förnybar. Men om vi ska nå klimatmålet räcker det inte med att ersätta fossila bränslen med förnybara, utan vi måste också välja mer bränslesnåla bilar eller helt enkelt hitta sätt att minska bilkörningen, säger Fredrik Törnqvist.

HVO, hydrerad vegetabilisk olja, har samma kemiska egenskaper som fossil diesel men framställs från vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. All HVO som Neste säljer i Sverige baseras på avfall och restprodukter. Den minskar utsläppen av växthusgaser med 85–90 procent jämfört med fossil diesel. 

Om statistiken
Uppgifter om bränsleförbrukning för bensin- respektive dieselbilar kommer från SCB. Besparingen i liter och kronor har uppskattats baserat på uppgifter om antal bilar i trafik och körsträckor från Trafikanalys samt dagens bränslepris enligt Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, SPBI. Bilar som drivs av etanol, gas eller el ingår inte i underlaget. Se tabell med uppgifter för alla kommuner här och för alla län här.

Neste Corporation

Osmo Kammonen
Senior Vice President, Kommunikation och Brand Marketing

För mer information:
Fredrik Törnqvist, Marknadschef för Skandinavien, Neste, +46 705 34 80 55, fredrik.tornqvist(@)neste.com 

Kort om Neste
Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar förnybara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. Nestes omsättning 2015 uppgick till 11 miljarder euro och vi tog plats på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. För mer information, se: www.neste.com/se eller neste.com/en på engelska.