18 December 2019

Framtidens agenda: Ingen tid att förlora

Written by
Publicerad i Blogg arkiv under Cirkulär ekonomi

Visste du att lokala föroreningar från avfall orsakar en miljon dödsfall om året? Att besöka den internationella avfallsorganisationen, ISWA, och deras konferens för ett tag sedan gav mig något av en chock.  Även om jag visste, eller i alla fall var medveten om, att världen har engigantiskt utmaningmed avfall och nedskräpning, så kändes det fruktansvärt att se det svart på vitt. Det gjorde ont. 
 
Idag hamnar 40 procnet av världens avfall på en soptipp. Det är den tredje största källan till metangas, orsakad av mänsklig aktivitet. Och om ingenting görs så kommer världens soptippar 2025 att stå för 10 procent av de antropogena utsläppen av växthusgaser.

 

Vi återvinner – eller?

 

Den snabba ökningen av vårt användande av olika material, i kombination med användandet av engångsartiklar, kommer att vara ett stort problem för ekonomisk tillväxt. När jorden når en befolkning på 10 miljarder människor år 2050 så kommer det att kräva dubbelt så mycket resurser mot idag.
 
Återvinning är också en ekonomisk fråga. För att ta ett exempel: Bara 24 procent av de 50 miljoner ton elektroniskt avfall som årligen slängs återvinns på rätt sätt. Det är en förlust på 62,5 miljarder dollar per år.
 
Även inom EU, som blir allt bättre på återvinning, missar vi att återvinna 600 miljoner ton material varje år: till exempel metall, trä, glas, papper och plast.   

 

Ensamma går vi under

 

Situationen är extremt allvarlig. Finns det ens något vi kan göra, eller är det bara slöseri med tid att försöka vända utvecklingen? Jag tycker att det tydligt att omedelbara åtgärder krävs för att förbättra avfallshanteringen, med syfte att minska hälso- och miljöproblem, minska utsläppet av växthusgaser och göra vårt avfall till en tillgång. Det kräver högt ställda mål och samarbete mellan beslutsfattare, industriledare och nytänkande uppfinnare.
 
Avfallsproblemet är så omfattande att vi behöver flera olika lösningar för att hantera det. Lagar och regler bör utformas för att förbättra avfallshanteringen och uppmuntra innovationer kring hur avfall kan användas som råvara cirkulärt. Samtidigt behövs incitament för konsumenter att ändra sina vanor. EU behöver agera som en ledare i att utveckla och implementera fungerande metoder och vi behöver aktivt dela dessa metoderna med utvecklingsländer.

 

Ge upp, klara dagen eller hitta lösningar? 

 

Även om ISWA:s konferens gav skrämmande insikter och fakta , så finns det ljuspunkter. Det fanns gott om drivna entreprenörer som vill vara med  och skapa  lösningar på problemet tillsammans i en öppen miljö. 
 
Experter inom industrin, regulatorer, forskare och unga talanger från 75 olika länder samlades för att dela sin kunskap och sina lärdomar av avfallshantering och teknologiska framsteg inom området på konferensen. Neste kan ha en betydande roll i det ekosystem där avfall får nytt liv som hållbart drivmedel och råmaterial, till exempel för hållbart flygplansbränsle.  Jag är stolt över att vara en del av  den grupp som arbetar med de här viktiga frågorna. 
 
Personligen är jag övertygad om att det inte är bortkastad tid att ta vara på varenda chans vi får att lösa det globala avfallsproblemet och att vi till fullo bör utnyttja avfall som en resurs och de möjligheter det ger. Läget är allvarligt, och vi kan varken slösa med tid eller möjliga råvaror.