20 December 2023

Neste fördubblade mängden plastavfall som behandlades under 2023

Neste Corporation, Pressmeddelande, 20 december 2023 kl. 12:00 (EET)

Foto: Nestes raffinaderi i Borgå har hittills framgångsrikt behandlat mer än 6 000 ton flytande plastavfall. Källa: Neste

  • Totalt har Neste hittills behandlat närmare 6 000 ton flytande plastavfall.
  • Den flytande avfallsplasten förädlas till högkvalitativa råvaror för ny plast, vilket bidrar till en cirkulär ekonomi. 

I sina ansträngningar att skala upp kemisk återvinning har Neste framgångsrikt genomfört ytterligare en serie processkörningar i industriell skala med allt större volymer flytande plastavfall vid sitt raffinaderi i Borgå i Finland. Processkörningarna under andra halvåret 2023 fördubblade den totala mängden flytande plastavfall som bearbetades av Neste till mer än 6 000 ton. Vid den största körningen 2023 överskreds 2 000 ton flytande plastavfall för första gången. Resultatet av körningarna är högkvalitativt, ISCC PLUS-certifierat material för nya plaster. 

“Det finns ett akut behov av att utveckla lösningar för att minska klimatutsläppen, samtidigt som vi tar itu med den globala utmaningen för plastavfall”, säger Heikki Färkkilä, Vice President Chemical Recycling på Neste. “Vi behandlar allt större volymer plastavfall, vilket är ett bevis på vårt engagemang för att skala upp kemisk återvinning. Samtidigt visar dessa volymer också engagemanget hos våra partner, leverantörer och branschen som helhet. Vi är övertygade om att kemisk återvinning kommer att bidra till plastens cirkularitet i kommersiell skala under de kommande åren.”

Ständigt ökande volymer framöver

De körningar som görs för närvarande utnyttjar Nestes befintliga raffinaderiutrustning och banar väg för att uppnå en kapacitet att starta kontinuerlig kommersiell behandling. En ny anläggning byggs för närvarande vid Nestes raffinaderi i Borgå för att möjliggöra förädling av 150 000 ton flytande plastavfall per år. Denna första fas av Nestes PULSE-projekt, som stöds av EU:s innovationsfond, innebär att Neste investerar 111 miljoner euro, och den förväntas slutföras under första halvåret 2025. Totalt siktar PULSE på en årlig kapacitet för att behandla 400 000 ton flytande plastavfall. 

Neste säkerställer leverans av flytande plastavfall genom olika leverantörer. Behandling av flytande plastavfall hjälper Neste att ta steg mot att utveckla sitt raffinaderi i Borgå till en anläggning för förnybara och cirkulära lösningar och eventuellt avsluta raffineringen av råolja, som kommunicerats tidigare idag.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Företaget raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. 

Neste är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel. Genom sina lösningar strävar Neste efter att hjälpa sina kunder att minska deras utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. 

Ambitionen är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Neste har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och företaget kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 procent till 2040. Neste har även ställt upp ambitiösa mål för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och hållbarhet i leveranskedjan. Företaget finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se