12 November 2019

Vad kostar det egentligen att köra förnybart?

Publicerad i Klimatförändring

Neste fuel transport

Sveriges fossilfria mål

År 2045 ska Sverige vara fossilfritt, och redan år 2030 ska fordonstrafiken ha minskat sina koldioxidutsläpp med 70% jämfört med 2010. Många har redan tagit steget, eller planerat för det, se här för inspiration.

Men vad kostar det att ställa om?

Här nedan kan du se en första genomgång – och vill du göra en noggrann uträkning kan någon av våra återförsäljare hjälpa dig, här finns dom.

Det är rimligt att titta på fyra faktorer:

1. Bränslekostnad.

2. Investering i fordon.

3. Tillgång och infrastruktur.

4. Miljöpåverkan

Om ni kör på fossil diesel idag.

Det enklaste och mest prisvärda är att byta till Neste MY Förnybar Diesel (HVO100), ett tillförlitligt bränsle som fungerar i alla väder, i alla dieselmotorer. Man behöver inte ställa om sina motorer, det kan blandas med fossil diesel i valfri mängd, och det går utmärkt att lagra (bra om man t ex bara kör vissa säsonger).

Neste MY Förnybar Diesel kostar är i regel dyrare än fossil diesel men hjälper klimatet direkt genom att reducera CO2-utsläppen med upp till 90 %. Neste MY finns på över 400 platser i hela landet. En stor extra miljövinst är ju också att man kör vidare med de fordon man har istället för att upphandla nya miljöfordon!

Vad är RME / FAME

RME (eller FAME) , oftast gjord på rapsolja, är ett annat alternativ. RME är cirka 3 kronor billigare per liter än fossil diesel (enl. generella listpriset på marknaden), och sänker CO2-utsläppen med upp till 66%. Dieselmotorer måste ställas om för att köras på RME och service krävs varje 1000 mil. RME är driftkänsligt i stark kyla, och ska inte lagras längre än sex månader. Finns över hela landet.

Om ni kör på bensin idag

Det finns inga förnybara alternativ man kan byta till direkt, med samma motorer. Så vill man släppa bensinen får man satsa på gas eller el, eller dieselfordon som man kör på Neste MY Förnybar Diesel.

Hur är det med fordonsgas?

Det finns biogas (gjord på organiskt material) och naturgas (ett fossilt bränsle).  Biogas är förstås valet om man vill köra med fossilfri gas, men tillgången på biogas är begränsad. Biogas produceras av hushållsavfall (många är t ex bekanta med de bruna papperspåsarna som samlar ihop matrester som görs till gas) och även slam från reningsverk. De här råvarorna är starkt efterfrågade och kan bli knappa. Även Neste använder den här sortens avfall i sin mix av många råvaror när vi gör Neste MY..

Det krävs speciella motorer för att köra på gas och de fordonen är dyrare i inköp än t ex dieselfordon. Dock är både mil- och driftskostnaderna lägre.

Och vad kostar eldrift?

Många fascineras av eldriftens möjligheter. Det blir inget utsläpp när man kör, gången är tyst och ”bränslepriset” per kilometer är lågt. Miljövinsten varierar förstås beroende på vilken el man laddar med - förnybar el som från vind och vattenkraft, eller el från kolkraftverk. Batteritillverkningen drar också en hel del energi.
Men elbilar kommer absolut vara en viktig del av framtidens fordonsflottor, men inte hela lösningen på kort sikt. Just nu är eldrivna fordon dyra i inköp, räckvidden ofta begränsad, och tillgången på råvaran till de nödvändiga batterierna knapp. Infrastrukturen för laddning är under uppbyggnad.

Analysera era behov noga när ni ska välja drivmedel

Det kräver både analys och eftertanke när man ska välja förnybart för att hjälpa Moder Jord. Och för att klara egna och andras krav på hållbarhet.

Det finns många faktorer att väga samman: driftskostnad per mil, använda befintliga eller köpa nya fordon, räkna ut totalekonomin med service inkluderad, närhet och tillgång på bränsle, hur och var i landet man kör. Våra återförsäljare kan hjälpa er räkna ut vad som passar er bäst när ni ska ställa om till förnybart.