Klimatförändring
27.06.2022
 5 min read

Hållbara upphandlingar är avgörande för att nå klimatneutralitet i byggbranschen

 

Idag kommer cirka 20 procent av Sveriges växthusgasutsläpp från bygg- och fastighetsbranschen, både från transporter och arbetsmaskiner. Det finns tillgängliga lösningar redan idag för att sänka dessa, men offentliga beställare behöver ställa hårdare hållbarhetskrav vid upphandlingar. 

 

Neste och Kantar Sifo har nyligen låtit genomföra en undersökning bland beslutsfattare i byggbranschen som visar att fler än hälften av alla byggföretag uppger att deras kunder inte ställer några krav på hållbara lösningar när de anlitas. 

 

Hårdare krav på förnybara lösningar, som Neste MY Förnybar Diesel som kan tankas i alla befintliga dieselmotorer på exempelvis arbetsmaskiner, och sänker utsläppen med upp till 90 procent, skulle kunna ge stora utsläppsminskningar.

 

Om detta skriver vi debattartikel idag i Aktuell Hållbarhet. Läs texten i sin helhet här.