Klimatförändring
11.07.2022
 3 min read

Fit for 55: Allt du behöver veta om EU:s arbete för omställningen i transportsektorn

EU:s paket Fit for 55 syftar till att få den europeiska lagstiftningen att överensstämma med målet om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030. Ett viktigt område är transporter, vilket inbegriper väg-, sjö- och flygtransporter. I denna text går vi igenom allt du behöver veta om de föreslagna lagändringarna.

 

Fit for 55 – vad det innebär för transporter

 

Det kommer troligen dröja flera år innan lagpaketet Fit for 55 är genomfört fullt ut, men beslutsfattare och företag i EU börjar redan nu agera för att införa de förväntade besluten.

 

”Fit for 55 diskuteras och debatteras just nu inom EU. I och med det håller företagen redan nu på att ställa om till ett mer hållbart sätt att göra affärer på”, säger Magdalena Streijffert, Head of Public Affairs på Neste i Sverige, en ledande global aktör inom området förnybar diesel för vägfordon och förnybara biobränslen för flyget.

För transportsektorn ligger fokus på att fasa ut fossila bränslen så snart som möjligt. Även om elektrifiering ses som den viktigaste lösningen för vägfordon – speciellt lättare fordon som personbilar och skåpbilar – kan biobränslen spela en viktig roll för att minska utsläppen från den befintliga fordonsparken. Många av dessa fordon kommer att köra på vägarna under ytterligare ett antal år och vi behöver en lösning som kan sänka även deras utsläpp.

”Alla vet att vi måste fasa ut fossila bränslen och minska utsläppen här och nu. Även om elektrifieringen har stora fördelar kommer den att ta tid. Både att få ut de nya elektrifierade bilarna och lastbilarna på vägarna, och att skapa infrastrukturen för att ladda dem”, säger Streijffert.

”Det kommer att finnas bilar och lastbilar med förbränningsmotor under lång tid framöver, och för dessa är biobränslen en väldigt bra lösning. För dieselmotorn kan vi här och nu fylla tanken med förnybart i stället för fossila bränslen. Biobränslen är en långsiktig lösning för transportsektorn som helhet, där flyg- och sjötransporter inkluderas, och som kommer vara mycket svåra att elektrifiera, även i framtiden.”

Inom flyget, en sektor där det är svårt att hitta alternativ till fossila bränslen, använder allt fler flygbolag förnybara biobränslen för att sänka sina utsläpp. Streijffert varnar för att införa begränsningar för råvaror som tillåts användas till biobränslen. Sådana begränsningar skulle i hög grad bromsa möjligheten att möta den växande efterfrågan. Med det sagt ska strikta hållbarhetskriterier ställas på alla råvaror som används, något som det också görs idag. Om råvarubasen smalnas av skulle det innebära ökad konkurrens om de biobränslen som får användas och därmed skulle kostnaderna för dessa öka. Följden blir att begränsningar i användandet av råvaror skulle motverka arbetet med att snabbt uppfylla klimatmålen.

”Beträffande Fit for 55 är den utmaning vi ser – givet att målet är att vi ska höja ambitionerna  och minska utsläppen från väg-, sjö- och flygtransporter – att det måste finnas tillräckligt med råvaror för biobränslen.”

”Att försvåra ytterligare och utesluta flera råvaror som får användas är inte rätt väg att gå. Vi kan alla vara överens om att hållbarhetskriterierna även fortsättningsvis ska vara strikta, men att kategoriskt begränsa utbudet av vissa råvaror gör det mycket svårt att producera tillräckligt med biobränsle, och alternativet blir istället fossila bränslen.” 

Magdalena sammanfattar: ”Det är ytterst viktigt att de som fattar beslut om Fit for 55 förstår att om vi ska kunna uppnå målet att minska utsläppen med 55 procent så behövs alla lösningar.”