7 November 2019

Den fossilfria kraften - här är bakgrunden.

Car driving on road in forrest

Sverige ska bli fossilfritt år 2045! Hur ska den svenska fordonsflottan bli helt fossiloberoende redan år 2030?

Det är ambitiösa mål regeringen satt upp för Sverige, och för att klara målen måste alla delar av samhället göra sitt.

I kommunerna ställer de politiska partierna ut vallöften om att göra kommunen fossilfri. Privata företag lovar sina kunder och konsumenter att bli fossilfria, Det är en kraft som går igenom alla delar av samhället, och det är en positiv kraft - för klimatet nu och i framtiden, för oss själva och för kommande generationer.

Så hur ska man vinna en upphandling för fordonstrafik, när det ställs krav på ”fossilfrihet och hållbarhet”?

Här är våra tips för att vinna “fossilfria” upphandlingar.
1. Fossilfrihet blir snart ett krav i de allra flesta upphandlingar. Genom att bli fossilfri snabbare än dina konkurrenter kan du sticka ut som den hållbara leverantören.
2. Förnybar diesel kräver inte några investeringar. Du låser inte fast dig – beslutet är reversibelt.
3. Förnybar diesel är en både långsiktig och flexibel lösning.
4. Du ser resultat snabbare än med alla andra lösningar.
5. Förnybar diesel är bara marginellt dyrare än fossil diesel.
6. Du kan särspecificera den lilla merkostnaden i offerten – det finns goda möjligheter att din kund står för den.
7. Du lever upp till dina medarbetares och ägares förväntningar
8. Det blir lättare att attrahera nya talanger till företaget

Och vad är speciellt för fordonstrafik och entreprenad?

Idag ställs det högre och högre krav på hållbarhet i offentliga och privata upphandlingar. Ofta behöver leverantören årligen redovisa totalt nettoutsläpp av koldioxid. Beräkningen ska baseras på verklig drivmedelsförbrukning och är ett underlag för samtal mellan beställare och leverantör där man tillsammans ska arbeta för att minska utsläppen.

Ett vanligt krav är t ex att minst hälften av fordonen som används för att utföra transporttjänsten ska drivas med förnybart drivmedel. Med förnybart drivmedel menas bioetanol, RME/FAME, el, fordonsgas, vätgas och HVO100 (vilket innebär Neste MY). Alla drivmedel har förstås sina olika egenskaper och kostnader - se här för en genomgång.

I allt fler upphandlingar sätts kraven ännu högre: på sikt ska kommunen eller företaget vara helt fossilfritt, och då är lösningen oftast en kombination av olika drivmedel och insatser: HVO, el, etc. Från en av Sveriges största investerare i infrastruktur t ex, Trafikverket, kom just nya krav för att reducera utsläppen vid alla entreprenader: från år 2030 ska det vara fossilfritt. Då kan det mest ekonomiska och smidigaste alternativet vara att byta ut den fossila dieseln i maskinerna till HVO/ Neste MY Förnybar Diesel.

Oftast är den snabba vägen framåt att använda befintliga dieselfordon (eller köpa dieselfordon) och köra på fossilfria Neste MY. Det bränslet kan man blanda hur man vill med fossil diesel så det är bara att tanka och köra. På sikt kan HVO kompletteras med el eller vätgas.