3 Juni 2016

Förnybar HVO-diesel ökade med 56 procent under 2015

NYHET 
1 juni 2016 

Användningen av förnybar diesel, HVO, ökade med 56 procent under 2015, enligt Energimyndigheten. HVO som låginblandas i fossil diesel ökade mest, men även användningen av ren HVO i tunga fordon ökade kraftigt. Totalt ökade användningen av alla förnybara drivmedel med 25 procent. 

– En förklaring till att HVO ökar så snabbt är att den kan användas i befintliga dieselmotorer och direkt ersätta fossil diesel. Men om målet om en fossiloberoende fordonsflotta ska nås till 2030 måste alla förnybara drivmedel öka, säger Fredrik Törnqvist, marknadschef för Neste i Skandinavien.

HVO som låginblandas i fossil diesel ökade med 49 procent, från 439 000 kubikmeter till 655 000 kubikmeter. Ren HVO, som främst används i lastbilar och bussar, ökade från 2 000 kubikmeter till 34 000 kubikmeter, en ökning med hela 1 600 procent. Det visar Energimyndighetens årliga rapport ”Transportsektorns energianvändning 2015”.

– Under slutet av 2015 och början av 2016 godkände flertalet av de stora tillverkarna av tunga fordon användning av ren HVO i sina motorer, vilket ytterligare ökat efterfrågan. Det är glädjande att så många vill köra på förnybart och bidra till att minska transporternas klimatpåverkan, säger Fredrik Törnqvist.

Nestes förnybara diesel framställs från såväl vegetabiliska som animaliska oljor och fetter och klassificeras som hydrerad vegetabilisk olja, HVO. Den HVO som Neste säljer i Sverige baseras helt på avfall och restprodukter, huvudsakligen från den globala livsmedelsindustrin, och minskar utsläppen av växthusgaser med 85–90 procent jämfört med fossil diesel.

Den förnybara dieseln från Neste har samma kemiska egenskaper som fossil diesel. Bränslet är helt fritt från svavel och aromatiska kolväten och sänker dessutom utsläppen av kväveoxider.

Läs Energimyndighetens rapport ”Transportsektorns energianvändning 2015” här.

För mer information: 

Fredrik Törnqvist, marknadschef för Skandinavien, Neste, +46 705 34 80 55, fredrik.tornqvist@neste.com