1 Februari 2018

Kan flygplan drivas med avfall? Ja, och så mycket mer

Aviation

Oavsett om det handlar om avfall från köttproduktion eller använd matlagningsolja, kan det som en del betraktar som avfall vara ett värdefullt råmaterial för andra. Denna idé är central för den cirkulära ekonomin, som  i sin tur inspirerar oss när vi utvecklar och producerar hållbara flygbränslen. Faktum är att en betydande andel av vår FoU-budget går till att utveckla nya och avancerade förnybara råmaterial.

 

På senare tid har vårt fokus alltmer legat på användning av avfall och rester som råmaterial. Hur har det gått? Numera utgörs nästan 80 procent av våra förnybara råmaterial av avfall. Idag kan mer än tio olika råmaterial användas till att producera våra förnybara produkter. Tack vare de varierade råmaterialen kan vi anpassa vårt produkterbjudande efter olika marknader och kunder, inklusive flygbranschen.

Enligt den internationella lufttransportorganisationen IATA kan hållbart flygbränsle vara en av de lösningar som på medellång sikt kan reducera utsläppsökningen inom flygbranschen.

Flygbranschen letar efter lösningar som inte stjäl mark som används för matproduktion eller leder till ohållbar vattenförbrukning. Vi ser till att våra flygbränslen inte konkurrerar med matproduktionen eller kräver stora mängder sötvatten eller jordbruksmark.

Är det alltså möjligt att använda fetthaltigt avfall, som begagnad matlagningsolja och fiskfett, i flygbränsle? Absolut!

 

Här kommer några exempel på avfall och restprodukter av lägre kvalitet som vi redan har omvandlat till förnybara produkter av högsta kvalitet:

Djurfett från matindustriavfall
Avfall från köttproduktion är vanligtvis djurfett. Denna typ av avfall lämpar sig inte för mänsklig konsumtion.

Fiskfett från fiskproduktion
Fiskfettet separeras från rensavfall från fisken pangasius (från Syd- och Sydostasien) efter att de har fileats.

Använd matlagningsolja
Använt matfett och -olja kommer främst från matindustrin och restauranger. Den använda matlagningsoljan anskaffas globalt.

Teknisk majsolja
Teknisk majsolja (TCO) är en processrest från etanolproduktion. TCO används främst som råmaterial inom den oljekemiska industrin, som tillskott i djurfoder samt som råmaterial vid produktion av förnybar diesel.

 

Vi har visat att det går att använda avfall av lägre kvalitet till att skapa produkter av högsta kvalitet. Det går med andra ord att driva jetflygplan med djurfett och använd matlagningsolja. Om du är intresserad av det här och vill bidra kan du skicka in dina idéer till oss. Flygbranschen kan bli en föregångare som ökar efterfrågan på avancerade hållbara bränslen.