Fossilfria lösningar

Neste MY Renewable Jet Fuel™

Neste MY Renewable Jet Fuel™ erbjuder flygbolag ett enkelt sätt att minska utsläppen av växthusgaser.

Neste MY Renewable Jet Fuel uppfyller de strikta säkerhets- och kvalitetskraven hos flygbranschen. Tack vare en kemisk sammansättning som liknar fossila bränslen och utmärkta prestanda i kallt väder kan Neste MY Renewable Jet Fuel blandas med fossilt flygbränsle. 

Imponerande tester av Nestes vinterklassade förnybara bränsle

Flygplanstillverkaren Boeing har framgångsrikt testat Nestes vinterklassade förnybara bränsle som en beståndsdel i flygbränsle. Testerna gjordes på en Boeing 787 Dreamliner i USA. 15 procent av det bränsle som användes i en av planets två motorer var Nestes vinterklassade förnybara bränsle. Flygplanet fungerade lika bra med den förnybara bränsleblandningen som med fossilt flygbränsle.
 
Nestes vinterklassade förnybara bränsle väntar nu på godkännande från ASTM (American Society for Testing and Materials) för användning som flygbränsle.

Neste MY Renewable Jet Fuel kommersiellt testat

Neste MY Renewable Jet Fuel testades också under 1 187 Lufthansa-flygningar som gick enligt tidtabell mellan Frankfurt och Hamburg 2011, samt på en interkontinental flygning mellan Frankfurt och Washington D.C. i början av 2012. Bränslekvalitet, flygplanets prestanda, motorstatus och förvaringsegenskaper undersöktes systematiskt under flygningarna, både av flygplanets pilot och kabinpersonal och av underhållspersonal på marken.

Utmärkta motorprestanda

Ett test från Lufthansa visade att Neste MY Renewable Jet Fuel minskade koldioxidutsläppen med totalt 1 500 ton för de undersökta flygningarna och att den totala bränsleförbrukningen var 1 procent lägre jämfört med när fossilt flygbränsle används. Data från provflygningen bekräftade också att flygplanen och deras motorer fungerade utmärkt. Förbränningskammare, turbiner och motorernas bränslesystem var i perfekt skick både medan provflygningen pågick och efteråt. Inga tecken på skada eller korrosion har upptäckts i flygplanens bränsletankar och långtidsförvaring har inte haft någon negativ påverkan på bränslekvalitén.

Främjar mål för biobränsle inom flygbranschen

Neste stödjer målet för European Advanced Biofuels Flightpath från 2011 om ökad användning av biobränslen inom luftfarten till 2020. Projektets ursprungliga mål har varit att öka flygbolagens årliga användning av biobränslen till 2 miljoner ton årligen 2020, att säkerställa att produktionen av biobränslen för luftfart är hållbar och att bränslena är tekniskt lämpliga för kommersiell användning.

2012 gick Neste också med i det EU-finansierade projektet ITAKA (Initiative Towards sustAinable Kerosene for Aviation) vars syfte är att stödja en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling av biobränslen för luftfart och att förbereda existerande tekniker och infrastrukturer inför framtiden. Detta EU-projekt är det första i sitt slag och samarbetet har som mål att utveckla en komplett värdekedja för produktion i stor skala av hållbart och lättillgängligt bränsle. Neste ingår i ett internationellt konsortium som arbetar för att främja projektets mål och kommer att producera förnybart flygbränsle (Neste MY Renewable Jet Fuel) för användning under det fyra år långa initiativet. 

2013 sjösattes BioPort Holland-initiativet för att skapa en leveranskedja för hållbara biobränslen till luftfarten. SkyNRG har undertecknat en avsiktsförklaring tillsammans med Nederländernas regering, KLM, Neste, Schiphol-flygplatsen och Rotterdams hamn om ökad produktion av förnybara flygbränslen i Nederländerna vid Nestes raffinaderi för förnybara produkter i Rotterdam.