Flyg
17.01.2020

Det hållbara flygets tidsålder

Satu Dahl

 

Lufthansas Katja Kleffmann berättar för Satu Dahl om hur de har lyckats göra sin verksamhet grönare.

Just nu pågår en boom globalt av hållbar innovation, med nyheter inom allt från framdrivningsteknik till smartare och mer energieffektiva byggnader. Ett av de områden där det sker mycket innovation är hållbart flygbränsle.

Hållbart flygbränsle, eller SAF (Sustainable Aviation Fuel), är ett effektivt sätt att göra flyget mer miljövänligt. Koldioxidavtrycket från hållbart jetbränsle upp till 80 procent lägre jämfört med traditionellt jetbränsle.

Men hur gör man för att komma igång med omställningen?

Katja Kleffmann är Head of Supply and Trading på Lufthansa. Hon förklarar hur bolaget gått tillväga för att göra deras flygresor mer hållbara.

Viljan att lyckas

Lufthansa Group är Europas största flygbolagskoncern, som länge varit engagerade inom hållbarhetsfrågor. Ett engagemang som man åter gav prov på  i juli 2011 då Lufthansa blev först i världen med att testa alternativt flygbränsle under reguljära flighter. Redan samma dag som hållbart flygbränsle godkändes för användning i kommersiell trafik gjorde Lufthansa sin första testflygning.

 

 
Redan samma dag som hållbart flygbränsle godkändes för användning i kommersiell trafik gjorde Lufthansa sin första testflygning.
 

Lufthansas testflygningar var mycket omfattande. De bestod av kommersiella passagerarflighter mellan Hamburg och Frankfurt med flygplan som tankats med en 50/50-blandning av hållbart och fossilt flygbränsle, vilket är den maximalt tillåtna blandningen. Testflygningarna pågick under sex månader i samarbete med bränsleleverantören Neste.

"Först testade vi bränslets prestanda i ovanliga situationer, till exempel när motorn stannar och behöver återstartas under färd", förklarar Katja Kleffmann. Det hållbara bränslet fungerade precis som vilket annat bränsle som helst, vilket gjorde att vi omgående tecknade avtal med Neste som leverantör. 

Men allt gick inte problemfritt. Som i alla banbrytande projekt fanns det framgångar – och utmaningar.

Tidiga tester och höga förhoppningar

Under den sex månader långa testperioden genomförde Lufthansa ungefär 1 200 kommersiella flygningar med en Airbus A321 som drevs med hållbart bränsle.

2011 var hållbart flygbränsle ovanligt, och kostnaden var hög jämför med fossilt bränsle.
 
 
Förutom kostnad och tillgänglighet var vi angelägna om att bränslet vi valde inte ska konkurrera med livsmedelsproduktion
 

Det fanns också miljöaspekter att ta hänsyn till.

"Förutom kostnad och tillgänglighet var vi angelägna om att bränslet vi valde inte skulle konkurrera med livsmedelsproduktion. Att jordbruksmark eller grödor inte används för att tillverka biobränsle i stället för mat. Det gjorde att vi behövde använda oss av andra generationens biobränsle, som tillverkas av till exempel begagnad matlagningsolja, avfall och rester från trä- och skogsindustrin", berättar Katja Kleffmann.

De hårda kraven hindrade Lufthansa från att skala upp projektet på så kort tid som de önskade. Däremot ville både Lufthansa och Neste fortsätta sitt samarbete så snart möjligheten fanns.

Hållbart flygbränsle på marknaden

Efter många år var tiden äntligen inne. I oktober 2019 meddelade Neste och Lufthansa att de stärker sitt samarbete, och i dag använder Lufthansa hållbart flygbränsle på sina flighter från Frankfurt. Det finns flera faktorer bakom som gjort detta möjligt, här beskrivs några av de viktigaste.

För att de första testflygningarna 2011 skulle gå att genomföra samarbetade Lufthansa och Neste med en rad olika universitet och branschpartners.

"Det krävdes en enorm arbetsinsats eftersom det var första gången för oss allihop", förklarar Katja Kleffmann och tillägger att alla inblandade hade ett väl fungerande samarbete under hela projektet.

 

 
Vi arbetar fortfarande med få leveranskedjorna att öppna för att ta in hållbart flygbränsle i sina system.
 

Däremot visade sig leveranskedjorna bli en utmaning.

"Vi arbetar fortfarande med få leveranskedjorna att öppna för ta in hållbart flygbränsle i sina system, men det verkar som att alla inte är riktigt redo ännu", berättar Katja Kleffmann och ger som exempel att hållbart flygbränsle inte accepteras i det NATO-system av rörledningar som används i Västeuropa. Det innebär en utmaning som är långt större än de vanliga distributionsproblemen.

"Fram till nyligen fanns det inte heller något hållbart jetbränslealternativ som producerades i tillräckligt stor omfattning", säger Katja Kleffmann.

Lufthansa och Neste behöll ändå en nära kontakt för att hålla sig uppdaterade om utvecklingen och kunna återta samarbetet.

"Efter testerna hade vi regelbunden kontakt och uppdaterade varandra om alla framsteg. Båda parter var helt på det klara med att vi skulle fortsätta samarbetet när tiden var mogen.

På den tiden tillverkade bränsleproducenterna främst förnybar diesel – och knappt något hållbart flygbränsle alls. Men Lufthansa var tydliga med vad de ville ha."

"När Neste återupptog produktionen av förnybart jetbränsle i Porvoo bestämde vi oss för att börja använda det i Frankfurt igen", säger Katja Kleffmann.

Produktionskapaciteten håller också på att bli bättre. Med raffinaderier i Finland, Nederländerna och Singapore, där verksamheten håller på att utvidgas, kommer Nestes produktion av förnybart jetbränsle år 2022 att uppgå till mer än en miljon ton.

Hur går vi vidare?

Flygindustrin håller på att ta fram ny framdrivningsteknik och har redan testat att driva flygplan med el och andra kraftkällor.

Enligt Katja Kleffmann är det förnybara jetbränslet marknadens idag mest hållbara alternativ, till och med jämfört med eldrift.

"Låt mig ge ett exempel, om en Airbus 320 Neo skulle använda samma vikt i batterier som den gör när den är fulltankad med flygfotogen, skulle den bara kunna flyga i 20 minuter i stället för 7 timmar. Det behövs 70 kilo batterier för att få ut den energi som finns i ett kilo flygfotogen."

 

 
Det förnybara jetbränslet är marknadens idag mest hållbara alternativ.
 

Medan flygbolag som Lufthansa banar väg för en ökad användning av hållbart flygbränsle, behöver regeringar och tillsynsorgan arbeta tillsammans med flygindustrin globalt för att nå bättre resultat i framtiden.

Single European Sky är ett initiativ från EU-kommissionen för att effektivisera det europeiska flygledningssystemet, det ska ge kortare flygresor och lägre utsläpp.

"Om Single European Sky blir verklighet kan koldioxidutsläppen från de europeiska flygtransporterna minska med upp till tio procent", säger Katja Kleffmann.

Hon tror också att tillskott av syntetiska flygbränslen, till exempel power-to-liquid-bränsle (där elektricitet från förnybara källor används för att tillverka väte av vatten och koldioxid som hämtas ur luften) kan göra det möjligt att flyga koldioxidneutralt inom bara tio år.

 
De avgifter och flygskatter vi betalar måste användas till att skydda klimatet.
 

"Vi behöver investera i alternativ bränsleteknik som använder grön sol- och vindenergi och hämtar koldioxid ur luft och vatten. Tekniken finns och fungerar,  vi behöver investeringar för att den ska kunna användas i större skala. Dessutom kan vi då använda den infrastruktur och de leveranskedjor som redan finns", säger Katja Kleffmann.

Men för det behövs enhetliga politiska standarder och regelverk som skapar likartade förutsättningar. 

"De avgifter och flygskatter vi betalar måste användas till att skydda klimatet och borde läggas på utveckling, produktion och marknadsföring av hållbara flygbränslen samt modernisering av flygledningsteknik. För att göra flygtrafiken mer effektiv", fortsätter hon.

Mer än bara hållbart bränsle

Lufthansa Group använder inte bara hållbart flygbränsle utan har även en rad andra hållbarhetsprojekt på gång.

Företaget återvinner avfall och begränsar användningen av plast samtidigt som man investerar miljarder i nya och mer bränsleeffektiva flygplan, vilket är den viktigaste åtgärden för att minska företagets koldioxidutsläpp på kort sikt.

Kunder till Lufthansa och SWISS kan dessutom klimatkompensera för sina koldioxidutsläpp via ”Compensaid”, en plattform som tagits fram av Lufthansa Innovation Hub för investeringar i hållbart flygfotogenalternativ och olika myclimate-projekt till skydd för klimatet. Kunderna kan välja ett eller flera alternativ.

"För oss är hållbarhet inget modeord eller något vi har börjat med efter påtryckningar från allmänheten", säger Katja Kleffmann. Det har alltid ingått i vårt arbetssätt och engagemang.

 

TEXTRUTA:

 

HUR ARBETAR ANDRA FLYGBOLAG MED HÅLLBARHET?

Världen över arbetar flygbolag för att göra branschen grönare. Här är några nya exempel:

 I Finnairs strategi för 2020–2025 sätts hållbarhet i fokus.

 Air New Zealands ramverk för hållbarhetsarbete omfattar inte bara miljöfrågor utan även frågor som rör lokalsamhällen, turism, handel och företagande.

 I slutet av 2020 kommer japanska ANA HD att ha ersatt runt 70 procent av sina engångsartiklar i plast med miljövänliga alternativ.

 Företag som deltar i KLM Corporate BioFuel Programme betalar en tilläggsavgift för att täcka prisskillnaden mellan förnybart bränsle och traditionellt flygfotogen.