Flyg
20.01.2020

Så kan vi skapa en hållbar flygindustri

Sami Jauhiainen
Vice President, Business Development at Neste

 

En koldioxidneutral flygindustri är ingen utopi – men det är en omställning som kommer kräva beslutsamhet, ambitiösa målsättningar och en enorm arbetsinsats för att bli verklighet. Med hållbara bränslen kan flygets koldioxidutsläpp minskas, redan i dag.

När man har mycket jobb framför sig kan det vara svårt att komma igång, även när det egentligen inte är något viktigt som ska göras. Tänk bara på hur motigt det kan kännas att storstäda hemma inför julen.

Tänk er då  känslan inför det enormt viktiga arbetet med flygindustrins klimatpåverkan. En gigantisk utmaning. Dagens flygtrafik drivs med ungefär 300 miljoner ton fossila bränslen per år. Medans många andra oljeförbrukande sektorer räknar med att användandet ska minska, så finns det få tecken på en sådan utveckling inom flyget. Prognosen är snarare att flygandet kommer att fördubblas under de närmaste 15–20 åren, vilket kommer innebära en motsvarande ökning av jetbränsleförbrukningen.

Med tanke på att IPCC:s rapport från 2019 säger att vi har mindre än tolv år på oss att begränsa utsläppen och klimatförändringarna för att inte överstiga en för jorden kritisk temperaturökning på 1,5 °C är denna ökning ett problem. 

Viktiga uppdrag kräver drastiska åtgärder

För att flygindustrin ska kunna bli koldioxidneutral behöver den förändras i grunden.

Människor i västvärlden behöver sannolikt flyga mindre än idag och använda sig av alternativa transportmedel i högre utsträckning. Eldrivna flygplan behöver göras kommersiellt gångbara.Oljan behöver ersättas, med helt ny teknik för produktion av hållbart flygbränsle. Exempelvis med power-to-liquid-bränsle där sol- eller vindenergi används för att producera förnybart väte som sedan kan reagera med koldioxid i atmosfären och binda denna. Annan teknik som kan komma att spela en stor roll för produktionen av hållbart flygbränsle är algbaserade oljor och fast avfall som samlas in från kommuner.

Många av de här lösningarna är ännu inte redo att tas i kommersiellt bruk. Därför blir det lätt som med julstädningen; att vi skjuter det på framtiden, eftersom vi av någon anledning tror att det kommer att komma ett bättre tillfälle.

Men det tankesättet kommer aldrig att få flygindustrin att påbörja de förändringar som krävs.

En resa börjar med de första stegen

Dagens globala flygindustri saknar en trovärdig väg framåt, en startbana på resan mot en hållbar framtid.

Men det finns redan idag lösningar som kan börja användas i stor skala för att minska flygets koldioxidutsläpp.  Minskade utsläpp kan åstadkommas genom att börja använda mer bränsleeffektiva flygplan och optimera flygtrafiken ur ett koldioxidperspektiv.

Det finns även redan idag hållbart flygbränsle på marknaden som kan ersätta det fossila. Om det hållbara bränslet tillverkas av avfall eller restprodukter kan flygets livscykelsutsläpp av koldioxid minskas med upp till 80 procent. Nestes produktionskapacitet av hållbart flygbränsle ligger redan idag på cirka 100 000 ton och kommer under 2022 att öka till en miljon ton. Samtidigt finns det även flera andra aktörer som gör investeringar på området.

Omställningen kräver arbete

För att öka takten på omställningen behöver både flygindustri och beslutsfattare sätta mer ambitiösa mål. Flyget behöver minska sina koldioxidutsläpp, det räcker inte med att utgå från att flygrelaterade utsläpp kompenseras av minskade utsläpp inom andra sektorer. För att uppnå målen kan man inte heller begränsa sig till de åtgärder som är möjliga idag, utan vi behöver fortsätta undersöka framtida lösningar som kommer kräva mer arbete för att kunna implementeras.
 
Det behövs ett ökat samarbete genom hela värdekedjan och mellan branschers olika intressenter för att omställningen ska kunna genomföras.
 
I början av 2019 genomförde Neste sin första försäljning av hållbart flygbränsle på den svenska marknaden i samarbete med Air BP. På hösten samma år tillkännagav vi vårt samarbete med Lufthansa som gör det möjligt för flygbolaget att tanka med SAF-bränsle (Sustainable Aviation Fuel) på Frankfurts flygplats. I december meddelade Neste också att vi kommer att leverera hållbart flygbränsle till KLM:s flighter från Schiphol. Det här är bara några exempel på vad som kan åstadkommas när ambitiösa företag samarbetar och drar åt samma håll.
 
Det finns även sådant som du som enskild passagerare kan göra. Många av de stora flygbolagen erbjuder redan sina privat- och företagskunder att klimatkompensera för flygresans utsläpp genom att avsätta en summa till inköp av hållbart flygbränsle.
 
Att få bort flygindustrins koldioxidutsläpp är en gigantisk utmaning. Men som med alla stora projekt är det genomförbart, när man väl har valt väg och tagit mod till sig för att ta de första stegen.

 

Written by
Sami Jauhiainen
Vice President, Business Development at Neste