9 September 2016

Neste ökar tillgängligheten till förnybar diesel med nya depåer

Neste
Pressmeddelande 
9 September 2016 

Neste ökar tillgängligheten till förnybar diesel med nya depåer

Nu har Neste öppnat nya depåer för förnybar diesel i Kalmar, Malmö och Göteborg. Efterfrågan på HVO ökar snabbt också i Sverige och genom de nya depåerna blir det närmare för våra återförsäljare att nå åkerier och bussbolag som vill tanka förnybart.

 – Vi ser en mycket starkt ökad efterfrågan på förnybar diesel från den tunga trafiken. Genom de nya depåerna på viktiga orter blir det enklare för fler att gå över till ett förnybart drivmedel och minska sin klimatpåverkan, säger Fredrik Törnqvist, marknadschef för Neste i Skandinavien.

Sedan tidigare har Södertäljedepån varit igång men nu har även depå i Kalmar (april), Malmö (maj) och Göteborg (juli) öppnat och är i full gång. Den HVO som Neste säljer i Sverige baseras på avfall och restprodukter, vilket minskar utsläppen av växthusgaser med 85-90 procent jämfört med fossil diesel.

– HVO kan användas direkt i befintliga dieselmotorer, men för att köra på ren HVO krävs fordonstillverkarens godkännande. De stora fordonsleverantörerna, bland annat Volvo, Scania, Mercedes, DAF och MAN har gett klartecken för sina lastbilsmotorer vilket bidragit till den ökade efterfrågan, säger Fredrik Törnqvist. 

Nestes förnybara diesel har samma kemiska egenskaper som fossil diesel, men kan framställas från vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. Bränslet är helt fritt från svavel och aromatiska kolväten och sänker dessutom utsläppen av kväveoxider.

Neste är den största leverantören av förnybar diesel globalt. Under 2015 minskade Nestes globala försäljning av förnybar diesel utsläppen av växthusgaser med 6,4 miljoner ton, vilket motsvarar cirka 40 procent av de svenska trafikutsläppen.

Neste Corporation

Osmo Kammonen
Senior Vice President, Kommunikation och Brand Marketing

För mer information:
Fredrik Törnqvist, Marknadschef för Skandinavien, Neste, +46 705 34 80 55, fredrik.tornqvist(@)neste.com

Kort om Neste
Neste är en föregångare inom oljeraffinering och förnybara lösningar. Vi förser våra kunder med högklassiga produkter för renare trafik och industriella produkter baserade på forskning i världsklass. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel och vår årliga produktionskapacitet är mer än 2,4 miljoner ton. Neste är också världens största företag som tillhandahåller förnybart bränsle från avfall och restprodukter. Vårt hållbarhetsarbete har fått erkännande i bland annat Dow Jones Sustainability World Index och Global 100-listan över världens mest hållbara företag. Omsättningen uppgick 2015 till cirka 11 miljarder euro och företaget är listat på NASDAQ Helsingfors. För mer information, se: www.neste.com/se eller neste.com/en på engelska.