12 December 2016

Neste börjar distribuera lågsvavligt fartygsbränsle i Sverige

Neste Abp
Pressmeddelande
24 november 2016 kl. 8.30

Neste börjar distribuera lågsvavligt fartygsbränsle i Sverige

Neste

Den 1 januari 2017 börjar Neste distribuera lågsvavligt fartygsbränsle i Sverige från terminalen i Södertälje. Neste betjänar i första hand Storstockholmsregionen, men levererar vid behov lågsvavligt fartygsbränsle även till andra hamnar på den svenska ostkusten.

− Vi är mycket glada över att vi kan börja distribuera lågsvavligt fartygsbränsle i Sverige vid årsskiftet. Detta innebär en utvidgning av vårt marknadsområde för fartygsbränslen och vi kartlägger även nya framtida marknader i Nordeuropa. Våra fartygsbränslen är en bra lösning om man vill sänka svavelutsläppen till följd av den strängare regleringen. Därtill krävs det inte några investeringar eller ändringar ombord på fartygen för att använda dessa bränslen, berättar Matti Lehmus, direktör för Nestes affärsområde för oljeprodukter.

I enlighet med den nuvarande EU- och internationella lagstiftningen får fartyg som trafikerar i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen ha ett svavelutsläpp på högst 0,1 procent. I tillägg till den vanliga kvaliteten (MDO DMA) så finns det i Nestes sortiment två lågsvavliga bränslen (Neste MDO DMB och Neste RMB), som uppfyller detta krav. I Sverige börjar man sälja Neste RMB som distribueras med tankbilar. Utöver distributionen av fartygsbränsle erbjuder Neste tilläggstjänster, såsom teknisk expertis.

− En högklassig kundservice är ytterst viktig för oss och vi säkerställer tillförlitliga leveranser genom att kontrollera produktens hela värdekedja från produktion till distribution. Neste är en föregångare i utvecklingen av renare drivmedel och de lågsvavliga fartygsbränslena passar perfekt i vårt sortiment, fortsätter Lehmus.

Neste Abp

Osmo Kammonen, Senior Vice President, Kommunikation och Brand Marketing

För mer information:

Jacob Granqvist, Marine Fuels & Services, affärsområdet för oljeprodukter, tfn +358 10 458 4126, jacob.granqvist(at)neste.com

Kort om Neste 
Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar förnybara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. Nestes omsättning 2015 uppgick till 11 miljarder euro och vi tog plats på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. För mer information, se: www.neste.com/se eller neste.com/en på engelska