11 Januari 2017

Neste börjar leverera lågsvavligt fartygsbränsle till Polferries

Neste Abp
Pressmeddelande
10.01.2017 kl. 8.30

Neste börjar leverera lågsvavligt fartygsbränsle till Polferries

Neste Polferries
Foto: Polferries

Neste och polska Polferries som bedriver färjetrafik på Östersjön har tecknat ett avtal om leverans av lågsvavligt fartygsbränsle 2017 för rutten Nynäshamn-Gdansk.

– Polferries är en viktig ny kund för oss. Samarbetet möjliggörs av att distributionen av produkten utvidgats till Sverige. Det är positivt att det polska rederibolaget har tagit i bruk vår högklassiga och lågsvavliga produkt, berättar Panu Kopra, direktör för Nestes affärsområde för detaljförsäljning.

Nestes lågsvavliga fartygsbränslen är en bra lösning för att sänka svavelutsläppen och beakta de strängare bestämmelserna. Därtill krävs det inte några investeringar eller ändringar ombord på fartygen för att använda dessa bränslen.

– Miljövänlighet och iakttagande av internationella bestämmelser är av största vikt för oss. Vi har valt Neste för att bolaget erbjuder högklassiga och lågsvavliga produkter, och vi värdesätter bolagets insatser i produkten, i en säker distribution och hantering av hela värdekedjan, säger Piotr Redmerski, verkställande direktör för Polferries.

I enlighet med den nuvarande EU- och internationella lagstiftningen ska fartyg som trafikerar i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen ha mindre svavelutsläpp. I Nestes sortiment finns två lågsvavliga fartygsbränslen (Neste MDO DMB och Neste RMB), vars svavelhalt understiger 0,1 procent.

Neste Abp

Kaisa Lipponen, Communications Director

För mer information:
Hans von Nandelstadh, försäljningschef, Bunker, Detaljhandel med olja, tfn +358 10 458 4199, hans.vonnandelstadh(at)neste.com

Läs också:
Neste börjar distribuera lågsvavligt fartygsbränsle i Sverige

Kort om Neste
Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar förnybara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. Nestes omsättning 2015 uppgick till 11 miljarder euro och vi tog plats på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. För mer information, se: neste.com/se eller neste.com/en på engelska.