17 Januari 2017

Neste blir medlem i SPBI

Neste
Pressmeddelande
17 januari 2017 

Neste blir medlem i SPBI

Den 1 januari gick Neste AB med i branschorganisationen Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, SPBI. Medlemskapet är ett kvitto på att Neste är en viktig aktör på den svenska marknaden för förnybara drivmedel. 

– Många frågor med stor betydelse för biodrivmedel kommer att avgöras de närmaste åren. SPBI:s arbete är mycket värdefullt och genom Neste AB:s medlemskap får vi möjligheter till ett fördjupat samarbete med andra aktörer på den svenska drivmedelsmarknaden, säger Carl Nyberg, Vice President Sales Scandinavia.

Finska Neste är världens ledande producent av förnybara drivmedel gjorda av avfall och restprodukter. Den svenska verksamheten bedrivs inom Neste AB med huvudkontor i Stockholm. 

SPBI är branschorganisationen för drivmedels-, bränsle-, bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt fungerar som ett expertorgan. Sedan den 1 januari i år har Neste AB beviljats medlemskap i organisationen.

Förnybar diesel i form av HVO, hydrerad vegetabilisk olja, har samma kemiska egenskaper som fossil diesel. All HVO som Neste säljer i Sverige baseras på avfall och restprodukter och minskar utsläppen av växthusgaser med 85–90 procent jämfört med fossil diesel. 

Neste Corporation
Kaisa Lipponen 
Kommunikationsdirektör
 

För mer information: 
Fredrik Törnqvist, Head of Direct Sales and Public Affairs, Neste AB, +46 705 34 80 55, fredrik.tornqvist(@)neste.com 
Carl Nyberg, Vice President Sales Scandinavia, Neste, +358 50 458 4274, carl.nyberg(@)neste.com

Kort om Neste 
Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar förnybara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. Nestes omsättning 2015 uppgick till 11 miljarder euro och vi tog plats på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. För mer information, se: www.neste.com/se eller neste.com/en på engelska.