13 September 2016

Neste för tionde året på Dow Jones Sustainability Index

Neste
Pressmeddelande 
13 september 2016 

Neste för tionde året på Dow Jones Sustainability Index

Som enda europeiska oljebolag listas återigen Neste som ett av världens mest hållbara företag på Dow Jones Sustainability Index. Det är det tionde året i rad som Neste finns med på listan, och företaget rankas särskilt högt när det gäller vattenfrågor, miljörapportering och arbetet med hela leverantörskedjan.

Analysen som ligger till grund för indexet baseras på förhållanden under 2015, då Neste inledde ett systematiskt arbete med förbättringar kring sociala frågor. Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i hela leverantörskedjan har varit i särskilt fokus.

– Det är glädjande att Neste får maximala poäng för hur vi hanterar vattenfrågor och miljörapportering. Men även när det gäller sociala frågor får vi nästan maximal poäng, säger Fredrik Törnqvist, marknadschef för Neste i Skandinavien.
De företag som inkluderas i indexet utvärderas med avseende på långsiktiga ekonomiska, ekologiska och sociala kriterier som omfattar både allmänna och branschspecifika hållbarhetstrender. Totalt analyserades 21 olje- och gasbolag och fem av dessa valdes ut att finnas med på listan. 

– Vi är stolta över att vara det enda europeiska oljebolaget som klarar de krav som ställs, men hållbarhetsarbetet blir aldrig slutfört och vi kommer att fortsätta vårt arbete för att bli ännu bättre, säger Fredrik Törnqvist. 

Neste är den största leverantören av förnybar diesel globalt. Under 2015 minskade Nestes globala försäljning av förnybar diesel utsläppen av växthusgaser med 6,4 miljoner ton, vilket motsvarar cirka 40 procent av de svenska trafikutsläppen.

Neste Corporation

Osmo Kammonen
Senior Vice President, Kommunikation och Brand Marketing

För mer information:
Fredrik Törnqvist, Marknadschef för Skandinavien, Neste, +46 705 34 80 55, fredrik.tornqvist(@)neste.com 

Kort om Neste
Neste är en föregångare inom oljeraffinering och förnybara lösningar. Vi förser våra kunder med högklassiga produkter för renare trafik och industriella produkter baserade på forskning i världsklass. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel och vår årliga produktionskapacitet är mer än 2,4 miljoner ton. Neste är också världens största företag som tillhandahåller förnybart bränsle från avfall och restprodukter. Vårt hållbarhetsarbete har fått erkännande i bland annat Dow Jones Sustainability World Index och Global 100-listan över världens mest hållbara företag. Omsättningen uppgick 2015 till cirka 11 miljarder euro och företaget är listat på NASDAQ Helsingfors. För mer information, se: www.neste.com/se eller neste.com/en på engelska.