27 Februari 2017

Neste inleder rördistribution av lågsvavligt fartygsbränsle i Sverige

Neste Abp
Pressmeddelande
27.02.2017 kl. 9.00

Neste inleder rördistribution av lågsvavligt fartygsbränsle i Sverige

Rördistribution
Foto: Nils Heder

Neste har påbörjat rördistribution av lågsvavligt fartygsbränsle i Sverige från terminalen i Södertälje. Vid så kallad ex-pipe-rördistribution bunkras fartygsbränsle direkt till fartyget genom ett rör från terminalen, utan separata tankbilar eller -fartyg. Rördistribution är möjlig för fartyg som anlöper oljeterminalen i Södertälje, men förbipasserande fartyg kan även anlöpa terminalen endast för bunkring. Först ut att använda tjänsten blir tankern Astral som opereras av Sirius Chartering.

– Vi började distribuera lågsvavligt fartygsbränsle i Sverige vid årsskiftet och vi är mycket glada att vi nu kan utöka vår bunkerservice med rördistribution. Denna service möjliggör effektivare och säkrare bunker leveranser för kunden.", säger Matti Lehmus, direktör för Nestes affärsområde oljeprodukter.

– Vi vill erbjuda våra kunder snabba men också tillförlitliga och säkra leveranser. Genom rördistribution av fartygsbränsle kan vi planera vår rutt ännu bättre eftersom bunkring sker samtidigt med lossning eller lastning av lasten. Att bunkra Nestes lågsvavliga fartygsbränsle i Södertälje hjälper oss också att minska vår miljöpåverkan, kommenterar Martin Sjöholm, Commercial Manager vid Sirius Chartering.

Nestes lågsvavliga fartygsbränslen minskar svavelutsläppen och svarar på hårdare regleringar. Användningen av dem kräver knappt några investeringar eller ändringar i fartygen. I enlighet med den nuvarande EU- och internationella lagstiftningen ska fartyg som trafikerar i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen ha mindre svavelutsläpp. I Nestes sortiment finns två lågsvavliga fartygsbränslen (lättare Neste MDO DMB och tyngre Neste RMB), vars svavelhalt understiger 0,1 procent. Utöver distributionen av fartygsbränsle erbjuder Neste kunderna tjänster som ger mervärde, såsom teknisk utbildning.

Neste Abp
Kaisa Lipponen
Communications Director
 
För mer information:
Jacob Granqvist, Marine Fuels & Services, Neste Abp, tel. +358 10 458 4126, jacob.granqvist(at)neste.com

Läs också:
Neste börjar distribuera lågsvavligt fartygsbränsle i Sverige
Neste börjar leverera lågsvavligt fartygsbränsle till Polferries

Kort om Neste
Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar förnybara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. Nestes omsättning 2016 uppgick till 11,7 miljarder euro och vi tog plats på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. För mer information, se: neste.com/se eller neste.com/en på engelska.