Gör din dieselbil till ett miljöfordon – genom att köra på fiskrester

Vill du göra din dieselbil till ett miljöfordon? Det är faktiskt möjligt, genom att köra på en blandning av använd matfett, slaktavfall och gammalt fiskrens.

– På så sätt bidrar bränslet inte till någon ny koldioxid i atmosfären, säger Per Emanuelson, Head of Branded Sales på Neste.

Har du börjat snegla mot en laddbar bil, för att dra ditt strå till stacken i kampen mot klimatförändringarna? Då är du inte ensam, allt fler svenskar lägger hundratusentals kronor på att byta ut bilen, i tron om att det är den enda vägen att gå för att göra bilkörningen mer hållbar. Men för dig som har en dieselbil finns ett annat sätt att bidra till ett bättre klimat.

Varje år skapar matindustrin över hela världen tonvis av restavfall i form av använd matolja, köttrester, fiskrens och fetter. Istället för att låta de här resurserna gå till spillo förädlar Neste dem till fordonsbränslet Neste MY Förnybar Diesel, en syntetisk kopia och ett förnybart alternativ till fossil diesel.

Och miljöfördelarna blir stora med bränslet, som i folkmun kallas HVO100:
– Eftersom råvarorna till Neste MY redan existerar så släpps inte några nya koldioxid ut i atmosfären, till skillnad från när man framställer diesel av fossil olja, berättar Per Emanuelson.

  • Den syntetiska kopian av fossil diesel, som tillverkats av förnybara råvaror och restprodukter, möjliggör en markant CO2-reduktion.
  • Neste MY Förnybar Diesel är fritt från svavel och aromater och brinner mer effektivt än fossil diesel, vilket minskar utsläpp av skadliga partiklar. Det innebär en positiv påverkan på närmiljön direkt.
  • Och det bästa av allt: Neste MY Förnybar Diesel fungerar garanterat i vilket dieselfordon som helst.

– Från en tankning till en annan kan vem som helst med en dieselbil göra om den till ett miljöfordon. Läs mer om hållbara transporter. Omställningen är snabb och enkel för de allra flesta. Men om du fortfarande har en nybilsgaranti så bör du kolla upp ifall tillverkaren har godkänt HVO100 som bränsle till bilen. För om det uppstår något fel som kan kopplas till bränslet så gäller inte nybilsgarantin. Det är väldigt ovanligt, men för säkerhets skull bör man konsultera sin biltillverkare i frågan.

Klimatfördelarna kommer inte bara från själva bränslet, utan från det faktum att privatpersoner inte behöver investera i dyra miljöfordon där den resurskrävande framställningen är en miljöpåverkan i sig.

– Vi måste ta vara på de fordon som redan finns. Att skrota dieselbilar som fungerar utmärkt vore en tragedi för miljön och jordens resurser. Dessutom finns redan infrastrukturen för flytande bränslen på plats. Det leder till en enorm resurseffektivitet. Allt du behöver tänka på är att lägga om ditt köpmönster och välja förnybar diesel istället för det fossila bränslet säger Per.

Hitta närmaste station där du kan tanka Neste MY Förnybar Diesel här!

Beräkna dina CO₂e besparingar här!

Räkna på hur mycket du kan reducera din växthusgasutsläpp genom att tanka Neste MY Förnybar Diesel i jämförelse mot fossil/traditionell diesel.
Din årliga dieselkonsumtion
1 000 liter
Fossil diesel
3,4 tCO₂eq
Årliga utsläpp med traditionell diesel
 
vs
Neste MY Logo
0,3 tCO₂eq
Årliga utsläpp med Neste MY Förnybar Diesel
 
3 tCO₂eq
Dina årliga besparingar av växthusgasutsläpp
Lokala luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. Människor kan bli sjuka och förkorta den förväntade livslängden. Föroreningarna bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning övergödning, försurning och klimatförändringar.
Ladda ner den kompletta rapporten