Hur tillverkas förnybar diesel?

Avfall kan vara ett problem, eller så kan det bli en del av lösningen för hur vi ska sänka våra utsläpp av växthusgaser.

Så här går det till när avfall och restprodukter förvandlas till fossilfri och förnybar diesel.

Sverige har ambitiösa klimatmål, som bland annat innefattar en sänkning av landets nettoutsläpp av växthusgaser till noll senast år 2045. För att åstadkomma det krävs åtgärder inom en rad områden. En av de viktigaste insatserna som privatpersoner och företag kan göra är att gå över till fossilfria drivmedel. Använder man dieselfordon kan man exempelvis ställa om till förnybar diesel, även kallat HVO– Hydrerad Vegetabilisk Olja.

– Det är ett otroligt effektivt sätt att minska sina utsläpp av växthusgaser. Anledningen till att HVO är så effektivt beror på den cirkulära tillverkningsprocessen, säger Per Emanuelson, Head of Branded Sales på Neste, som är världens största tillverkare av förnybar diesel.

Så tillverkas förnybar diesel med en hållbar produktion

För att tillverka Neste MY Förnybar Diesel använder sig företaget av olika former av fettsyror från avfall och restprodukter med högt energiinnehåll, vilka skaffas via  ett nätverk av leverantörer från hela världen. Råvaran kan exempelvis vara gammal matolja från livsmedelsindustrin. Neste använder sig sedan av sin patenterade NEXBTL-process för att förädla  råvarorna i något av företagets tre raffinaderier i Singapore, Finland och Nederländerna.

Det första steget i processen innebär att föroreningar  avlägsnas. Därefter kan man med hjälp av vätgas forma kolvätekedjor, som ges samma kemiska struktur som fossil diesel. Slutligen sker en efterbehandling där produkten ges viktiga egenskaper för att garantera pålitlighet. En av dessa är tålighet mot kyla ner till –30 °C. Det gör Neste MY Förnybar Diesel mer köldtålig än andra fossilfria drivmedel.

– Förnybar diesel kan helt enkelt beskrivas som en grön kopia av den fossila dieseln. Genom vår process skapas ett drivmedel som är fullt ut i klass med den fossila varianten fast lite bättre.

Lägre utsläpp av växthusgaser

Den cirkulära tillverkningsprocessen ger en stor effekt på miljöpåverkan, att köra med Neste MY Förnybar Diesel innebär markant lägre utsläpp jämfört med fossil diesel. Men även utsläppen i närmiljön blir lägre eftersom bränslet frigör ett mindre antal skadliga partiklar när det förbränns i motorn. Samtidigt är det enkelt för både företag och privatpersoner att ställa om.

– Att byta till Neste MY Förnybar Diesel kräver ingen modifiering av dieselfordonen  eller andra investeringar. För dig som redan har en dieselbil är det bara att tanka bilen med vårt förnybara drivmedel och börja köra, säger Per Emanuelson.

Neste MY Förnybar Diesel finns på ett 200-tal tankstationer runt om i Sverige, här kan du se exakt vart stationerna finns.

Beräkna dina CO₂e besparingar här!

Räkna på hur mycket du kan reducera din växthusgasutsläpp genom att tanka Neste MY Förnybar Diesel i jämförelse mot fossil/traditionell diesel.
Din årliga dieselkonsumtion
1 000 liter
Fossil diesel
3,4 tCO₂eq
Årliga utsläpp med traditionell diesel
 
vs
Neste MY Logo
0,3 tCO₂eq
Årliga utsläpp med Neste MY Förnybar Diesel
 
3 tCO₂eq
Dina årliga besparingar av växthusgasutsläpp
Lokala luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. Människor kan bli sjuka och förkorta den förväntade livslängden. Föroreningarna bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning övergödning, försurning och klimatförändringar.
Ladda ner den kompletta rapporten