”Utan Energikontoret hade vi inte kommit någonstans”

Boxholm kommun

Boxholm är en liten kommun i Östergötland, med dryga 5000 invånare. Men ambitionen och drivkraften att jobba för ett bättre klimat är lika stor som hos andra, och därför säger Göran Lundström:” Vi vill mycket, men utan Energikontoret i Region Östergötland hade vi inte kommit någonstans. Vi har inte egna resurser att driva den ”fossilfria frågan”, men med deras handfasta hjälp blev det ”verkstad” direkt”.

Aktuell Hållbarhets kommunranking.

Vi frågar Göran om den låga rankingen i Aktuell Hållbarhets mätning, där kommunen ligger på plats 273 av 290 kommuner. Göran svarar realistiskt: ”Ja, det har en enkel förklaring – när den tjänsteman som ska hantera den typen av frågor gick i pension hade vi inte budget att ersätta henne. Så vi skickade inte in enkäten och då hamnade vi långt ner. Jag tror inte vi kommer att skicka in enkäten nästa gång heller, men för oss är det viktiga vad vi gör rent konkret”.

De lägst hängande frukterna.

Då blir nästa fråga naturlig, vad gör ni?
Göran igen: ”Vi fick rådet av Energikontoret att börja med de lägst hängande frukterna, och det blev att tanka HVO Neste MY i alla dieseldrivna fordon. Det är runt 50 fordon vi kör, där den kanske största miljövinsten ligger hos våra sopbilar som rullar hela tiden.”

Och kollektivtrafiken då?
Göran förklarar: ”Det är Östgötatrafiken som handlar upp vår kollektivtrafik och även hemtjänst och annat. De kommer att ställa krav på fossilfrihet i kommande upphandlingar”.

Vägen framåt för Boxholm.

Hur tänker ni framåt med fordon och drivmedel?
Göran svarar: ”Har man väl börjat köra fossilfritt finns det ingen återvändo – man vill inte backa bandet. Vi kommer att köra HVO Neste MY i alla dieselbilar tills de ska ersättas. Då blir det el i de lättare fordonen och HVO i de tyngre.

Var det en svår fråga att få politiskt beslut om den här omställningen, Göran?
”Nej, detta är politikerna i kommunen eniga om. Och de som kör alla fordon är glada över att dra sitt strå till stacken”.