Vanliga myter och missförstånd om förnybar diesel

Vanliga myter och missförstånd om förnybar diesel

Förnybar diesel minskar utsläppen markant i alla dieselfordon. Men det cirkulerar fortfarande många fördomar och myter om bränslet – här är några av de vanligaste.
– Jag hoppas att allt fler kommer förstå vilken fin produkt det här är, allt eftersom vi reder ut missförstånden, säger Anna Kunnas, teknisk expert på Neste.

Jakten på framtidens drivmedel – som kommer behövas för att uppnå FN:s högt satta klimatmål för 2030 – pågår för fullt. Redan nu finns det ett bränsle som kan få bort en stor del av utsläppen från befintliga dieselfordon. Det finska företaget Nestes bränsle Neste MY Förnybar Diesel framställs bland annat av använd matolja och andra restprodukter från matindustrin, och sänker CO2e-utsläppen.

Men den förnybara dieseln omgärdas ofta av myter och rena osanningar, som påverkar allmänhetens bild av bränslet. Har du kanske hört några av de här?

Det växer alger och mikrober i tanken om man tankar med förnybar diesel.

”Alger i tanken” är en klassisk snackis kring biodiesel, men här har Neste MY Förnybar en stor fördel i den kemiska sammansättningen. Traditionell biodiesel innehåller syre, vilket gör att dess molekyl är polär. Det innebär att bränslet attraherar vatten, vilket främjar algtillväxten.

”Neste MY Förnybar Diesel är istället opolär, och attraherar därför inte vatten. På så sätt hämmas algtillväxten. Men det är alltid viktigt att hålla vatten ute ur tanken även om man kör med förnybar diesel”, berättar Anna Kunnas.

Det går inte att lagra förnybar diesel, utan den måste användas direkt.

Nej, det finns inget ”slutdatum” för när du behöver använda Neste MY Förnybar diesel, så länge du förvarar den på samma sätt som fossil diesel.

”Det går i princip att lagra vårt bränsle för evigt, eftersom det inte har något ”shelf life”. Så länge man är noggrann med dräneringen så att det inte kommer ner vatten i bränslet”, säger Anna Kunnas.

Förnybar diesel går inte att använda när det är väldigt kallt ute, utan att blanda ut den.

Neste MY Förnybar Diesel går utmärkt att använda utan utblandning ner till -30 grader.

Man måste modifiera motorn för att kunna köra med 100 procent förnybar diesel.

Nej, faktiskt inte. Med Neste MY Förnybar Diesel kan alla dieselfordon tanka ren, förnybar diesel. Vilket dieselfordon som helst kan bli ett miljöfordon genom en enda tankning.

Anna Kunnas tror att många myter lever kvar eftersom biodiesel har funnits länge, och att förnybar diesel ofta blandats ihop med den traditionella gamla sortens biodiesel.

“Tidigare pratade vi om HVO100, innan vi gick över till att säga “förnybar diesel”, så många tror kanske att det här är en helt ny produkt. Jag hoppas verkligen att allt fler lär sig om alla fördelarna med förnybar diesel.”

“Det är en väldigt fin produkt som gör det möjligt för en stor andel bilister att minska utsläppen markant, på bara ett ögonblick. För att uppnå klimatmålen så behövs alla lösningar, både nya elbilar, och att fordon som redan finns på vägarna börjar köra på förnybara drivmedel, såsom HVO100”, avslutar Anna Kunnas. Läs mer om Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) här

Beräkna dina CO₂e besparingar här!

Räkna på hur mycket du kan reducera din växthusgasutsläpp genom att tanka Neste MY Förnybar Diesel i jämförelse mot fossil/traditionell diesel.
Din årliga dieselkonsumtion
1 000 liter
Fossil diesel
3,4 tCO₂eq
Årliga utsläpp med traditionell diesel
 
vs
Neste MY Logo
0,3 tCO₂eq
Årliga utsläpp med Neste MY Förnybar Diesel
 
3 tCO₂eq
Dina årliga besparingar av växthusgasutsläpp
Lokala luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. Människor kan bli sjuka och förkorta den förväntade livslängden. Föroreningarna bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning övergödning, försurning och klimatförändringar.
Ladda ner den kompletta rapporten