30 Januari 2017

Neste på Global 100-listan över världens mest hållbara företag

Neste
Pressmeddelande
30 januari 2017 

Neste på Global 100-listan över världens mest hållbara företag

Neste återfinns på Global 100-listan för världens mest hållbara företag för 11 året i rad. I år klättrar Neste från plats 39 till 23 och är det företag inom olje- och gasindustrin som presterar bäst. Företaget har varit med på listan längre än något annat energibolag i världen.

– Hållbarhet är en nyckelkomponent i vår strategi och verksamhet. Att vara med på Global 100-listan ser vi som ett viktigt erkännande av våra framsteg inom en rad områden, säger Pekka Tuovinen, Senior Advisor, Sustainability. 

Framsteg i Nestes hållbarhetsarbete under senare tid:

•    Vi har ökat andelen avfall och restprodukter till nästan 80 procent av alla förnybara råvaror vi använder för att tillverka våra förnybara produkter.
•    Våra kunder kunde minska utsläppen av växthusgaser med 6,4 miljoner ton under 2015, vilket motsvarar de årliga utsläppen från 2,3 miljoner bilar.
•    Vi utvecklade vårt program för mänskliga rättigheter och arbetsrätt, genomförde en företagsgenomgripande bedömning av risker gällande mänskliga rättigheter, samt fokuserade på att förbättra situationen för migrantarbetare i palmoljeproducerande länder.
•    Vi undersökte avskogningsrisker i vår leverantörskedja bredare än tidigare och ökade transparensen av vår leverantörskedja genom att publicera en omfattande lista över palmoljeleverantörer på vår hemsida.

– Hållbarhetsarbetet hos världens ledande företag blir bättre för varje år och det blir allt mer utmanande att ta plats på listan. En tredjedel av företagen på årets lista är nya jämfört med förra året. Vi kommer fortsätta vårt enträgna arbete tillsammans med våra intressenter för att försäkra att vi är värda liknande erkännanden kommande år, säger Pekka Tuovinen.

I Sverige säljer Neste förnybar diesel, HVO, som är producerad av avfall och restprodukter.

Neste Corporation
Kaisa Lipponen 
Kommunikationsdirektör
 

För mer information: 
Fredrik Törnqvist, Head of Direct Sales and Public Affairs, Neste AB, +46 705 34 80 55, fredrik.tornqvist(@)neste.com
Pekka Tuovinen, Senior Advisor, Sustainability, tel. +358 10 458 4516, pekka.tuovinen(@)neste.com

Kort om Neste 
Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar förnybara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. Nestes omsättning 2015 uppgick till 11 miljarder euro och vi tog plats på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. För mer information, se: www.neste.com/se eller neste.com/en på engelska.