19 April 2017

Neste sätter ambitiösa mål för PFAD: 100 procent spårbarhet år 2020

Som första företag i världen offentliggör Neste ambitiösa mål för spårbarhet hos så kallad PFAD, en restprodukt som uppstår när livsmedelsindustrin raffinerar palmolja och som används för produktion av förnybar diesel. 

Nestes mål för spårbarhet hos PFAD:

●    2017 ska all PFAD som Neste använder vara 100 procent spårbar ner till palmoljekvarnar
●    2020 ska all PFAD som Neste använder vara 100 procent spårbar ner till palmoljeplantage

– Neste bedriver ett omfattande program tillsammans med PFAD-leverantörer, miljöorganisationer och experter i Sydostasien för att öka transparensen i palmoljeindustrin. Nu bjuder vi även in föregångare inom livsmedelsindustrin så att vi tillsammans kan skapa spårbarhet i hela leverantörskedjan. På så vis kan vi säkerställa att även restprodukterna kommer från palmolja med hållbart ursprung, säger Johan Lunabba, Sustainability Director på Neste.

Programmet genomförs i samarbete med Consortium of Resource Experts (CORE), en sammanslutning av Proforest, Rainforest Alliance och Daemeter i Sydostasien.

PFAD består av oätliga fettsyror som måste avlägsnas från palmolja innan den kan användas som livsmedel. Fettsyrorna utgör cirka 4–5 procent av den råa palmolja som raffineras. Hittills har det inte varit möjligt att spåra PFAD bortom raffinaderiet, eftersom det inte ställs krav på spårbarhet på livsmedelsindustrin. 

– Utmaningen ligger i att den palmolja som produceras för livsmedelsindustrin kan komma från ett mycket stort antal plantager och en stor volym måste kunna spåras för att även den PFAD vi använder ska vara spårbar. Men genom att arbeta tillsammans med livsmedels- och kemiindustrin kan vi ha stor positiv inverkan på hållbarheten i hela palmoljeindustrin, säger Johan Lunabba.

En palmoljekvarn är det första steget i behandlingen av palmoljefrukter efter att de har samlats in från plantager. 

– Redan under 2017 är målet att vi ska ha kartlagt alla kvarnar som levererar till raffinaderier där den PFAD vi använder uppstår. Då kan vi inleda samarbete med leverantörerna för att åstadkomma en hållbar leverantörskedja för all frukt som behandlas vid kvarnen, säger Johan Lunabba.

Krav på spårbarhet för biodrivmedelsproducenter
EU-regler och nationella regler ställer krav på att producenter av biodrivmedel ska kunna spåra de råvaror som används till sitt ursprung. För avfall och restprodukter gäller att de ska spåras till den plats där de uppkommer, vilket för PFAD innebär det raffinaderi där den avskiljs från palmolja. Arbetet med att skapa spårbarhet för PFAD ända ner till plantage är ett led i Nestes arbete för att bidra till en hållbar palmoljeindustri och motverka risken för avskogning.

PFAD är en av över 10 olika förnybara råvaror som Neste använder i framställningen av förnybara drivmedel. Nestes förnybara diesel som baseras på avfall och restprodukter gör det möjligt för dieseldrivna fordon att minska sina utsläpp med upp till 90 procent.

Neste
Kaisa Lipponen
Director, Corporate Communications

För mer information:
Johan Lunabba, Director Sustainability, tel +358 50 458 0795, johan.lunabba(@)neste.com
Simo Honkanen, Senior Vice President, Sustainability and Public Affairs, tel. +358 10 458 4170, simo.honkanen(@)neste.com

Mer om PFAD som råvara 
Neste ökar transparensen med ny hemsida för palmoljans råvarukedja

Kort om Neste
Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar hållbara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel av avfall och restprodukter, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. Nestes omsättning 2016 uppgick till 11,7 miljarder euro och vi tog plats på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 

Neste använder ingen palmolja (CPO) för tillverkning av den HVO som säljs på den svenska marknaden. Men den CPO som Neste använder globalt har varit fullt spårbar ner till plantage sedan 2007 och 100 procent certifierad sedan 2013. Neste var först bland de större palmoljeanvändarna att göra hela sin leverantörskedja helt transparent 2016. I april 2017 publicerade Neste sin första CPO Dashboard som ger heltäckande information om företagets leverantörskedja med bland annat aktuella certifikat och lokalisering av kvarnar på kartor. Nu siktar företaget på att bli först i världen att åstadkomma motsvarande transparens och spårbarhet för den PFAD som företaget använder som råvara. 

För mer information, se: www.neste.com/se eller neste.com/en på engelska.