24 Januari 2018

Neste tar topplacering på global ranking av hållbara företag

Publicerad i Nyheter

Neste Corporation
Pressmeddelande
24 January 2018 kl. 10.00 (CET)

Neste tar topplacering på global ranking av hållbara företag

Neste tar ett jättekliv på Global 100 -listan över världens mest hållbara företag. Från att ha varit listad som nummer 23 redan ifjol så rankas Neste som nummer två i år. Det är tolfte gången i rad som Neste är med på Global 100, och har varit med fler gånger än något annat energiföretag i världen. Det är bara mjukvaruföretaget Dassault Systems SE som ligger före Neste på rankingen.  

Det är omställningen från fossila bränslen till förnybara lösningar som har lagt grunden till Nestes position som ett av världens mest hållbara företag. Årets topplacering blev möjlig tack vare goda resultat för Clean Air Productivity, som avser företags utsläpp till luft. Även den nya indikatorn Green Revenue, som mäter andelen av resultatet som härrör från gröna produkter och tjänster, spelade en viktig roll.

– Till skillnad från ishockey eller fotboll är en andraplacering på Global 100 -listan att betrakta som en vinst, och vi är väldigt glada och ödmjuka inför resultatet. Vi vill gratulera våra anställda och externa intressenter, som har bidragit till ständiga förbättringar av vårt hållbarhetsarbete, säger Matti Lievonen, president och CEO på Neste.

Nestes främsta bidrag till hållbarhet är produktion av förnybara produkter, såsom Neste MY Renewable Diesel. Som råvaror används olika typer av avfall och restprodukter. Nestes förnybara produkter bidrar årligen till en rejäl minskning av koldioxidutsläpp - bara under 2016 lyckades man ersätta fossila bränslen med en mängd som motsvarar 6,7 miljoner ton utsläppsgaser. Det är en utsläppsminskning som motsvarar 2,4 miljoner personbilar - hälften av personbilsflottan i Sverige. För 2017 förväntas utsläppsminskningarna bli ännu större.

– Vi är fast beslutna att fortsätta utmana oss själva och våra partners. Vi har redan gjort stora framsteg när det gäller omställningen till en fossilfri transportsektor. Nu tar vi steget vidare till luftfart och kemiindustri, med målsättningen att möjliggöra samma omställning där, fortsätter Lievonen.

Global 100 -listan är en världsomfattande utvärdering av publika företag med en vinst på över 1 miljard dollar, vilket i praktiken innebär att ca 5900 företag är med i rankingen. Utvärderingen omfattar alla branscher och kontinenter, och baseras enbart på offentlig information. Global 100 -listan utgår från ett antal indikatorer som kan mätas på ett objektivt sätt, och mäter inte företagets exponering för kvalitativa hållbarhetsrisker. Därmed baseras utvärderingen på data, inte subjektiva bedömningar eller rykte. 

Neste Corporation
Kaisa Lipponen
Director, Corporate Communications

För mer information:
Johan Lunabba, Director, Sustainability, tel +358 50 458 0795, johan.lunabba(@)neste.com
Pekka Tuovinen, Senior Advisor, Sustainability, tel +358 50 458 4516, pekka.tuovinen(@)neste.com

Läs också:
Neste among the most sustainable companies in CDP's Climate, Forests and Water programs
Neste listed in the Dow Jones Sustainability Index already for the 11th time