9 Mars 2017

Nestes förnybara diesel minskade växthusgasutsläppen med 6,7 miljoner ton 2016

Neste är världens ledande producent av förnybar diesel i form av HVO från avfall och restprodukter. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar kunde användarna globalt minska sina utsläpp med hela 6,7 miljoner ton under 2016. Det motsvarar slopad trafik från 2,4 miljoner personbilar – eller hälften av alla Sveriges bilar – under ett helt år.

– Med förnybar diesel kan den som kör ett dieselfordon enkelt minska sitt koldioxidavtryck från transporter. Bränslet fungerar direkt i vanliga dieselmotorer och används allt oftare i tunga fordon av företag som vill minska sin klimatpåverkan. Globala exempel är bland annat Googles shuttelbussar, gBuses, i Silicon Valley och logistikjätten UPS distributionsbilar i USA, säger Kaisa Hietala, Nestes direktör för förnybara produkter.

– Nestes förnybara diesel kan även användas i dieseldrivna personbilar. Sedan i januari erbjuds det helt förnybara drivmedlet på utvalda stationer i Finland, tillägger Kaisa Hietala.

Eftersom även utsläppen av partiklar och kväveoxider är lägre från den förnybara dieseln än från konventionell diesel, blir bränslets fördelar särskilt tydliga på platser där människor utsätts för lokala utsläpp från dieseldrivna fordon eller maskiner. Nestes förnybara diesel har använts för att minska även dessa utsläpp, bland annat i flera städer i Kalifornien, vid Hamburgs internationella flygplats, liksom under flera offentliga evenemang, som Super Bowl 50 förra året.

Neste
Kaisa Lipponen
Communications Director

För mer information:
Fredrik Törnqvist, Chef Direktförsäljning och Näringspolitik, Neste, +46 705 34 80 55, fredrik.tornqvist(@)neste.com
Carl Nyberg, Vice President Sales Scandinavia, Neste, +358 50 458 4274, carl.nyberg(@)neste.com

Kort om Nestes förnybara produkter
Neste ökade produktionskapaciteten av sina förnybara produkter under 2016, från 2,4 miljoner ton till 2,6 miljoner ton. Samtidigt ökade företaget andelen avfall och restprodukter till nära 80 procent av råvarorna i raffineringsprocessen. Förnybar diesel gjord på avfall och restprodukter kan minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med konventionell råoljebaserad diesel. Företagets mål är att utsläppsminskningen av växthusgaser med hjälp av de förnybara produkterna ska nå 7 miljoner ton under 2017.

Läs också
Neste på Global 100-listan över världens mest hållbara företag
Fettavfall, alger och plastskräp – råvaror till framtidens drivmede

Kort om Neste
Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar hållbara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel av avfall och restprodukter, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. Nestes omsättning 2016 uppgick till 11,7 miljarder euro och vi tog plats på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. För mer information, se: www.neste.com/se eller neste.com/en på engelska.