14 November 2016

Nestes klimatarbete ger topplacering i global granskning

Neste
Pressmeddelande 
14 november 2016 

Nestes klimatarbete ger topplacering i global granskning  

Som enda nordiska energiföretag har Neste för första gången tagit plats på Carbon Disclosure Projects A-lista över de företag som är bäst på klimatarbete. Av de tusentals företag som CDP granskar når bara 193 företag den högsta nivån.

A-listan inkluderar de företag som på bästa sätt angriper klimatfrågan och anpassar sig till den. Företagen måste nå över 75 procent av maxpoängen inom samtliga utvärderade områden, som bland annat innefattar ledarskap och en omfattande, transparent och offentlig redovisning av klimatutsläpp certifierad av tredje part. Bara fem av företagen på A-listan är från energisektorn med Neste som enda nordiska aktör.

– Vi stödjer Parisavtalet genom att effektivisera våra egna produktionsprocesser. Men vårt största bidrag till en minskad klimatpåverkan är våra lösningar som minskar beroendet av fossila råvaror och möjliggör det fossilfria samhället, säger Pekka Tuovinen, Senior Sustainability Advisor på Neste.

Nestes produktion av förnybara drivmedel innebar att företagets kunder kunde minska sina utsläpp av växthusgaser med 6,4 miljoner ton förra året. Målet är att öka den siffran till 9 miljoner ton. Neste är världsledande i utvecklingen av fossilfria lösningar för väg- och flygtrafik och för den globala kemi- och plastindustrin.

– Vi gratulerar de 193 företagen på A-listan som leder utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle. Företag är nyckelaktörer för att den globala ekonomin ska nå sina nya klimatmål, och den här gruppens ledarskap visar vägen för andra att agera och dra nytta av de många möjligheter som ligger framför oss, säger CDP:s vd Paul Simpson.

Carbon Disclosure Project är en internationell ideell organisation som stödjer en hållbar ekonomisk utveckling. Tusentals företag deltar i CDP:s årliga klimatutvärdering. Neste är bland de nio procent som tar plats på CDP:s A-lista. Baserat på föregående års utsläppsrapportering innehåller listan 14 nordiska företag. Sex (inklusive Neste) är från Finland, fyra från Sverige, tre från Danmark och ett från Norge. Listan finns på CDP:s hemsida.

Neste Corporation
Osmo Kammonen, Senior Vice President, Kommunikation och Brand Marketing

För mer information: 
Pekka Tuovinen, Senior Advisor, Sustainability, Neste. +358 10 458 4516, pekka.tuovinen(at)neste.com 
Fredrik Törnqvist, marknadschef för Skandinavien, Neste, +46 705 34 80 55, fredrik.tornqvist(at)neste.com 

Kort om Neste 
Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar förnybara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. Nestes omsättning 2015 uppgick till 11 miljarder euro och vi tog plats på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. För mer information, se: www.neste.com/se eller neste.com/en på engelska.