12 December 2017

Nestes utvecklingsprogram för förnybara produkter tar ett steg framåt

Publicerad i Nyheter

Neste Corporation
Pressmeddelande
12 december 2017 kl. 13.15 (CET)

Nestes utvecklingsprogram för förnybara produkter tar ett steg framåt

Nestes styrelse har beslutat att den extra produktionskapaciteten för förnybart diesel, förnybart flygbränsle och råmaterial för diverse biokemiska tillämpningar ska förläggas till Singapore. Med detta beslut inleds den tekniska utformningen av den nya produktionslinjen där det slutgiltiga investeringsbeslutet beräknas tas i slutet av 2018. Om projektet genomförs som planerat kommer produktionen vid den nya linjen att inledas 2022.

Den nya produktionslinjen kommer att utöka Nestes nuvarande kapacitet i Singapore-raffinaderiet med en miljon ton. I utvecklingsprojektet ingår en förbättrad förbehandlingsenhet som gör oss bättre rustade att använda avfall av allt lägre kvalitet.

”Det fanns två platser som båda passade väl för raffinaderiet: USA och Singapore. Vi undersökte fördelarna hos de potentiella driftsmiljöerna och gick även igenom prognoser för råmaterial och efterfrågan. Baserat på denna sammantagna bedömning valde vi Singapore”, säger Kaisa Hietala, chef för Nestes affärsområde Förnybara produkter.

Neste har för närvarande en kapacitet för produktion av förnybart diesel på 2,6 miljoner ton. Av detta produceras över en miljon i Singapore, samma mängd i Rotterdam och resten i Borgå i Finland. Genom att eliminera flaskhalsar ökas den totala kapaciteten till 3 miljoner ton till 2020. Utöver produktion av förnybart diesel kan raffinaderierna producera förnybart flygbränsle och råmaterial till diverse biokemiska tillämpningar.

Neste Corporation
Kaisa Lipponen
Director, Corporate Communications

Ytterligare information:
Kaisa Hietala, vice VD, Förnybara produkter, Neste, tel. +358 50 458 4128

 

Neste i korthet

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara alternativ för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt globala utbud av produkter och tjänster innebär att kunderna kan reducera sitt koldioxidavtryck genom att kombinera förnybara produkter och oljeprodukter av hög kvalitet i våra anpassade lösningar. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi erbjuder även förnybara lösningar till flyg- och plastbranscherna. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sitt ansvarstagande. 2016 var Nestes nettoomsättning 11,7 miljarder euro och vi fanns med på Global 100-listan över världens ledande företag inom hållbarhet. Läs mer: neste.com