20.04.2021

Change runs on renewables

Vår framtid är förnybar. Hållbara lösningar kommer förändra hur vi lever och reser. Neste hjälper till att göra transporter, luftfart, polymer- och kemikalieindustrin att bli mer hållbara med hjälp av ett brett utbud av förnybara produkter.

Neste MY Förnybart Flygbränsle, gjort på avfall och restprodukter, är det förnybara alternativet till fossilt flygbränsle.

Flyg iväg med förnybart bränsle

Neste MY Förnybart Flygbränsle, gjort på avfall och restprodukter, är det förnybara alternativet till fossilt flygbränsle. Det används redan av många ledande flygbolag. Vårt sätt att flyga har förändrats. 

LÄS MER

Plast tillverkat av förnybara och återvunna material

Neste RE är ett 100% förnybart och återvunnet råmaterial, ett mer hållbart alternativ vid tillverkning av produkter i plast. 

Världen håller på att ompröva sitt förhållande till plast. Genom att använda plastavfall, samt biobaserat avfall och restprodukter, istället för fossilt råmaterial, kan vi tillverka produkter i plast på ett nytt sätt. 

LÄS MER

Neste RE är ett 100% förnybart och återvunnet råmaterial, ett mer hållbart alternativ vid tillverkning av produkter i plast.
Förnybar diesel med hög prestanda, tillverkad av 100% förnybara råmaterial, är ett alternativ som kan ersätta fossila bränslen och som finns tillgänglig redan idag.

Kör med förnybart bränsle

Neste MY Förnybar Diesel fungerar i alla befintliga dieselmotorer.

Framtidens transporter är förnybara. Förnybar diesel med hög prestanda, tillverkad av 100% förnybara råmaterial, är ett alternativ som kan ersätta fossila bränslen och som finns tillgänglig redan idag. 

LÄS MER

Nestes verksamhet

Neste skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi.
Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material.
Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030.

Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners vill vi leda utvecklingen i världen mot en mer hållbar framtid.
Kraften bakom förändringen är förnybar.