Innovation
19.10.2020

Råmaterialforskaren Pauliina Uronen: ”Alger kan bli en game-changer som ritar om hela spelplanen”

Text: Ninni Sandelius.
Bilder: Marko Rantanen

 

Som framstående expert inom råmaterial för biodrivmedel har biolog Pauliina Uronen förespråkat användande av alger på Neste sedan 2007. Hon tror att detta mikroskopiska underverk kan rita om spelplanen, inte enbart inom bränsleindustrin, utan även inom livsmedel och djurfoder. Här delar hon med sig av de fem steg som format hennes karriär inom råvaror.

1996: Hittade sitt livs kall i biologin

Naturhistoriska museet (tidigare Zoologiska museet) i Helsingfors i Finland byggdes år 1913 och är en gammal byggnad i Beaux-Arts-stil. Det var här som Pauliina Uronen, efter att ha varit en sökare i flera år, hittade sin plats i världen.

Museet inhyste Helsingfors universitets zoologiska institut och Pauliina Uronen var i tjugoårsåldern och precis på väg att påbörja sina studier där. För en förstaårsstudent i biologi var atmosfären på museet magisk.

Vid ingången hälsades studenterna välkomna både av en uppstoppad afrikansk elefant och en ståtlig staty föreställandes en älg, de nordliga skogarnas kronprydda kung. På insidan kände man en distinkt doft av lackat trä, papper och taxidermi som Uronen skulle komma att älska. Bakom varje hörn väntade ett urval av märkliga djur och växter som närde Uronens fantasi och nyfikenhet – och som skulle följa henne på vägen mot en banbrytande forskarkarriär.

Även om det krävdes lite växtvärk för Uronen att hitta hem inom naturvetenskapen har hon varit fascinerad av naturens och dess oräkneliga underverk sedan hon var ung.


Media Folder:

 

Som tonåring samlade Uronen tomflaskor och tvättade båtar med sina vänner från sjöscouterna för att finansiera underhållet av en egen segelbåt. Hon tillbringade all sin fritid på vandring i de oändliga finska skogarna och seglade på Östersjön.

”Jag levde i stort sett i naturen. Vid 15 års ålder tillbringade jag tio helger utomhus i rad,” utbrister Uronen.

När de bekymmersfria barndomsåren var över och Uronen tog studenten hade hon inga särskilda planer för framtiden.

”Jag har alltid varit den kringflackande typen och gjort det som råkat falla mig in.”

Innan biologin hade Uronen hunnit prova på andra ämnen. Hon tänkte att  kemi verkade intressant och dessutom låg campus låg nära hennes hem. Hon påbörjade därför studier i kemi vid Tekniska högskolan i Helsingfors – ett ämne som hon lämnade efter två år i längtan efter ett bredare perspektiv på samhället och ekosystemet.

Hon sökte i stället in på kommunikationsforskning på Helsingfors universitet på statsvetenskapliga fakulteten. Till sin besvikelse komma hon inte in – men fick möjlighet att studera ämnet i enskilda kurser.

”Jag lovade mig själv att det skulle bli min sista nystart”

”Varannan dag tillbringade jag i laboratoriet och varannan dag gick jag kurser i kommunikation,” minns Uronen. Kurserna tillfredsställde hennes längtan efter att få tänka abstrakt och diskutera samhällsfrågor – egenskaper som skulle visa sig användbara årtionden senare i hennes karriär.

När Uronen var i tjugoårsåldern var hon dock fortfarande lockad av naturvetenskap. Återigen bestämde hon sig för att söka in till en utbildning i ett nytt ämne – biologi.

”Jag lovade mig själv att ansökan till biologiska institutionen skulle bli mitt sista försök till nystart. Sen skulle det inte bli fler ämnesbyten för mig.”

Lyckligtvis var det tredje ämnet helt rätt för Uronen.

Även om Uronen sällan sover i tält numera har hon aldrig förlorat sin känsla av förundran inför naturen. Den entusiasm hon haft ända sedan barnsben, inför alltifrån segelturer till föreläsningar på biologiska museet, har inspirerat hennes karriär som internationellt erkänd specialist på alger. Hon är fast besluten om att upptäcka hur alger kan bli nästa stora råvara, inom bränsle-, kemikalie- och livsmedelsindustrin.

2000: Upptäcker alger

”Det finns de som är runda och de som är långa, vissa har vackra flageller eller piggar medan andra har fläckar som kan känna av ljus. Vissa utsöndrar ett gift som upplöser andra arter, som de sedan kan äta upp!” Så beskriver Uronen de underverk som återfinns bland de organismer som blivit hennes livs kall: algerna.

Uronen upptäckte sin passion vid en liten damm i den finska naturen. Det var hennes andra studieår och hon samlade in prover och studerade dem i mikroskopet på en kurs som hölls av Åke Niemi, en framstående professor som vigt sitt liv åt Östersjön – en inspiration i Uronens liv.

Denna läromästare, med sina djupa kunskaper om havet, visade Uronen att ekosystemet i Östersjön var det kall hon hade letat efter. Ett sommarjobb och en magisteruppsats om skadliga blågröna alger i en finsk sjö säkrades hennes intresse för algernas värld. De skadliga algerna i Östersjön blev även  ämnet för hennes doktorandstudier.

”En algcell kan dela sig varannan dag, vilket gör att det finns en enorm potential för tillväxt”

För Uronen är alger helt fantastiska varelser.

”De utgör ett helt eget universum, det finns tiotusentals arter av dem. Ännu mer häpnadsväckande är att dessa arter är så olika varandra som en tall och en hund.”

De encelliga organismerna är även imponerande på andra sätt. Deras kemiska beståndsdelar, som fett och protein, ingår i denna enda cell. ”En cell kan dela sig varannan dag, så alger är oerhört effektiva om man vill odla och skörda dem. Potentialen för tillväxt är enorm.”

2007: Ett språng in i näringslivet

Efter intervjun kände sig Pauliina Uronen märkligt avslappnad. Hon visste att hon skulle få jobbet. ”Jag var ung och självsäker och övertygad om att jag hade något fantastiskt att erbjuda. Jag visste att Neste behövde mig för det här jobbet.”

Än i dag tycker Uronen att Neste gjorde ett bra val som rekryterade henne.

För Neste var det en del av en långsiktig plan att anställa en algexpert. I början av 2000-talet hade företaget tagit ett strategiskt beslut att kraftigt öka investeringarna i forskning och utveckling om förnybara bränslen – exakt den typen av vågad satsning som Uronen uppskattar. ”Det visade sig bli både en kommersiell framgång och något som bidragit till att minska utsläppen och förändra bränsleindustrin,” säger Uronen.

”Vetenskaplig autonomi har alltid varit heligt för mig.”

Neste hade då sökt patent på raffineringstekniken NEXBTL, vilket så småningom gjorde företaget till   världens största producent av förnybar diesel. 2007, när Nestes första produktionsenhet för förnybart togs i drift, undersökte Neste alger, spända på deras potential som förnybar råvara.

För Uronen innebar övergången från den akademiska världen till att arbeta för en koncern att hon lämnade akademins bekanta värld och började om på nytt i en miljö som var helt främmande för henne – näringslivet.

”Vetenskapen och dess autonomi har alltid varit heligt för mig, men det fanns ingen motsättning där.  Genom att ta jobbet kunde jag använda min kompetens för företagets bästa. Möjligheten att omsätta mina kunskaper i praktiken i Nestes algprojekt motiverade mig redan från början.”

I fem år ledde Uronen Nestes forskning på alger. Hennes uppdrag var att undersöka om det skulle vara möjligt att producera bränsle i kommersiell skala genom att extrahera olja från alger.

Det var en period av intensiv kunskapsinhämtning för Neste och för Uronen: Hon reste från land till land, samordnade forskning och utvecklingsarbete med universitet och övervakade Nestes egna tester med algodling. Hon träffade över 100 startupföretag med verksamhet relaterad till alger och innovation. Hon ingick partnerskap med olika universitet och forskningsinstitut för att samla in så mycket kunskap om alger som möjligt.

Med tiden fick Uronen och algteamet på Neste en betydande förståelse för algindustrin. Uronen skrev rapporter, gjorde ekonomiska beräkningar och strategiska uppskattningar och var den främsta motorn, initiativtagaren och kraften som höll igång algprojektet.

”Odling av alger i global skala skulle rita om spelplanen helt ”

Under hennes ledarskap upptäckte Neste flera lovande algarter. Slutsatsen, giltig även idag, var lockande.

”Det var uppenbart att odling av alger i global skala skulle rita om spelplanen för förnybara råvaror helt och hållet, ”säger Uronen.

Hon förklarar algernas potential:

“Alger är mikroskopiska och behöver bara vatten, sol, koldioxid och näringsämnen för att växa. Vidare trivs de i saltvatten, eller till och med i avloppsvatten, då de förbrukar ett minimum av sötvatten. Det frigör värdefull mark till jordbruket.”

Algernas förmåga att reproducera sig är också förbluffande, fortsätter Uronen.

”Alger kan dela sig och växa otroligt snabbt. Flera av dem kan skördas dagligen. Det är också intressant att man kan justera utfallet av tillväxtprocessen så att algerna kan producera viktiga ämnen, exempelvis olja. Bara fantasin sätter gränserna.”

2015: Favoritprojektet sätts på paus

Pauliina Uronen personifierade algprogrammet på Neste. Trots det hade hon inga problem med att prioritera ner det.

I en halvt decennium hade hon ägnat sin tid, energi och expertis åt algprojektet. Även om det var tydligt att alger i framtiden kunde bli en potentiell råvara för biobränslen insåg Uronen och teamet att det skulle krävas enorma ytterligare satsningar för att kunna producera algprodukter på ett kommersiellt hållbart sätt.

2015 beslutade sig Neste därför för att sätta algprojektet på paus, i spårnings- och övervakningsläge.

Vissa hade kanske blivit nedslagna över vad som kunde tolkats som ett misslyckade och fokuserat på eventuella felaktiga beslut. Uronen är dock inte en av dem. Hon betraktade aldrig algprojektet som ett misslyckande.

”Jag var inte besviken på mig själv eller vårt team överhuvudtaget. Det var en kalkylerad och förnuftig slutsats. Neste gav aldrig upp alger helt och hållet utan fattade bara ett strategiskt beslut om att koncentrera sig på andra material,” säger Uronen.

Företaget beslutade sig för att utöka sin portfölj av råvaror ytterligare och fokusera på att raffinera avfall och rester, som nu utgör 80 procent av Nestes årliga användning av förnybara råvaror. ”Vårt nya fokus var en utmärkt idé,” säger Uronen. ”Det gjorde Neste till världens ledande leverantör av hållbara bränslen.”

Efter att ha lagt algprojektet på hyllan hittade Uronen ett nytt område att engagera sig inom: Nestes långsiktiga strategi för förnybara råvaror och politiska regleringar av förnybara bränslen.

Uronen berömmer sin chef Markku Patajoki och Ilkka Räsänen, som introducerade henne till Nestes Public Affairs avdelning vid en tidpunkt när hon behövde ett nytt område att fokusera på. Därefter följde den fas som Uronen idag ser som den viktigaste i hennes karriär fram tills dess.

Mellan 2014 och 2018 kom EU med nya målsättningar inom energi och klimat för kommande decennium till 2030. Det var avgörande för Nestes verksamhet att hålla sig uppdaterade inom utvecklingen av nya direktiv, exempelvis vilka råvaror som skulle främjas och vilka som eventuellt kunde komma att förbjudas.

Uronens vetenskapliga expertis, känsla för detaljer och förståelse för vad som skulle bli verksamhetspåverkande visade sig vara ovärderliga tillgångar. Hon anpassade sig snabbt till en helt ny roll genom att noggrant läsa och analysera utkast av de nya policyförslagen och föreslog formuleringar om dessa för Nestes Public Affairs-team. Hon översatte texter om regleringar till insikter om hur dessa skulle påverka verksamheten. Det gav Nestes beslutsfattare kunskap om vilka förnybara råvaror som skulle godtas och vilka hållbarhetsfrågor som skulle bli viktigast framöver.

”Att ta fram faktaunderlag till vårt påverkansarbete var givande. Det tillfredsställde min pedantiska sida och min förmåga att gräva efter detaljer i bilagors bilagor,” minns hon. ”Det var fascinerande att se vilken stor inverkan direktiven hade på Nestes investeringsplaner och utvecklingen av förnybar energi i hela EU.”

2019: Algernas återkomst

När löven blev röda och gula hösten 2019 var Pauliina Uronen på besök i USA i ett viktigt ärende. Landet är en hotspot för forskning och kommersiell produktion av alger, och Uronen var där för att träffa startupföretag och besöka deras algodlingar.

”Varje gång jag träffar en ny grupp människor som odlar alger och ser vad de uppnått känner jag samma spänning som jag gjorde som biologistuderande på en fältresa till havet.”

Under de år som föregick resan hade vindarna vänt i råvarornas värld och alger intog återigen en prioriterad plats i Uronens arbete.

2019 hade Neste nått stora framgångar inom området förnybara bränslen – och världen hade verkligen vaknat när det gällde hotet från klimatförändringarna. I och med att det hade blivit mer bråttom än någonsin att hitta miljömässigt hållbara, och ekonomiskt överkomliga råvaror, för att ersätta fossil olja, och på grund av de snabba framstegen inom forskningen på kommersiell algproduktion, ville Neste åter utforska möjligheterna med alger.

För Uronen, som nu fortsatte sitt arbete i Nestes team och med att undersöka algernas potential, i synnerhet som flygbränsle, kändes det som att det var rätt tajming den här gången.

”Jag är glad att Neste omvärderade sitt beslut. Nu är möjligheterna för verksamhet baserad på alger oändliga.”

Om alger skulle kunna användas i kampen mot klimatförändringarna och den globala undernäringen skulle de bli ett mäktigt vapen.

Målet för Uronen och hennes team är att utveckla och producera hållbart flygbränsle av algolja. ”Men vi är inte intresserade av att odla alger enbart för att göra bränsle. Nu håller vi på och undersöker hur vi kan skapa värde av allt det material som algerna ger upphov till,” säger Uronen.

Om hennes team lyckas med att integrera användningen av alger i produktionen kommer det innebära ett enormt steg framåt i kampen mot klimatförändringarna och den globala undernäringen. ”Algodling skulle vara miljömässigt hållbart, det kommer absorbera koldioxid samtidigt som det innebär en besparing av användningen av mark och vatten. Själva algerna skulle ha ett högt näringsvärde och enkelt kunna anpassas till många användningsområden, från bränsle till livsmedel,” säger Uronen, som för närvarande arbetar med att bygga partnerskap och utveckla affärsmodeller för den framtida algrevolutionen.

Jaakko Nauha, Uronens chef på Nestes Innovation New Business Platforms, uppskattar hennes diplomatiska kommunikationsstil i möten med olika samarbetspartner.

”Hon lyckas alltid väldigt väl med att navigera bland nyanserna hos olika arbetsmiljöer och kulturer. Hon kan företagsvärlden inifrån och ut,” säger Nauha.

Efter alla dessa år är algerna, trots de bryderier som de orsakat, fortfarande Uronens passion. Jaakko Nauha delar med sig av ett minne från en av deras affärsresor till USA:

Efter en lång arbetsdag begav sig Nauha och Uronen till en strand vid Stilla havet för att njuta av solnedgången. ”Det tog inte lång tid innan Pauliina glömde bort solnedgången och upptäckte lite havstång i sanden som omedelbart fångade hennes uppmärksamhet,” minns han glatt.

Alger är ett område som befinner sig på gränsen till ett globalt genomslag.

Uronens entusiasm, prestationer och ledarskap har inte gått obemärkt förbi på Neste: Hon utsågs nyligen till ”fellow”, vilket är en av de högsta möjliga titlarna man kan uppnå under en forskarkarriär, och har ett brett specialområde inom råvaror för biobränsle, hållbarhet och regleringar.

”Det är en ära. Det känns underbart att mina ansträngningar uppskattas och har fått ett sådant erkännande.”

Enligt Uronen är alger ett område som befinner sig på gränsen till ett globalt genomslag. Nestes ambitiösa mål är att göra alger till ett lönsamt verksamhetsområde. Det är Uronens och hennes teams mission att förverkliga det målet.

Att utveckla algverksamheten är ett komplext arbete, precis som alltid med nya projekt.

”Vi måste fokusera på starka partnerskap, och vi behöver tålamod för att göra framsteg i en realistisk takt. Jag känner mig ganska övertygad om att vi kommer lyckas.”