Publicerat i

Innovation

+ Show more topics - Hide topics
Innovation
Innovation

Neste och EU-kommissionens verkställande organ för klimat, infrastruktur- och miljö (CINEA) undertecknar avtal om bidrag från EU:s innovationsfond till projektet SHARC om ren vätgas i Borgå

Klimatförändring
Klimatförändring

Nestes rapport angående marknads- och innovationsutsikter är nu publicerad

Innovation
Innovation

Neste donerar 1 miljon euro till universitet i Finland

Innovation
Innovation

Neste går in i genomförandefas tillsammans med partners i MultiPLHY-projektet för att demonstrera framställning av grön vätgas i Nestes raffinaderi i Rotterdam

Innovation
Innovation

Neste förstärker global innovation och FoU genom att öppna ett FoU-center i Singapore

Pauliina Uronen Innovation
Innovation

Råmaterialforskaren Pauliina Uronen: ”Alger kan bli en game-changer som ritar om hela spelplanen”

astronaut Aldrin sittandes mellan höghus hållandes en tidning factfullness Innovation
Innovation

Ledarskap för hållbar utveckling: Inspireras av sju insikter från mästaren på teknologi, Lars Peter Lindfors

illustration av hjärna i neon färger Innovation
Innovation

Så skapas ett innovativt arbetssätt - fem lärdomar från experterna

illustration av ett ansikte, jorden, vatten och djur djur Innovation
Innovation

En evig energikälla – närmare än du tror

Pages