Publicerat i

Innovation

+ Show more topics - Hide topics
Innovation

Från utsläpp till resurs: fyra värdefulla användningsområden för CO2 som råvara

Innovation
Innovation

Neste har tilldelas finansiering från EU:s innovationsfond för arbetet med kemisk återvinning i Borgå

Innovation
Innovation

Neste och EU-kommissionens verkställande organ för klimat, infrastruktur- och miljö (CINEA) undertecknar avtal om bidrag från EU:s innovationsfond till projektet SHARC om ren vätgas i Borgå

Klimatförändring
Klimatförändring

Nestes rapport angående marknads- och innovationsutsikter är nu publicerad

Innovation
Innovation

Neste donerar 1 miljon euro till universitet i Finland

Innovation
Innovation

Neste går in i genomförandefas tillsammans med partners i MultiPLHY-projektet för att demonstrera framställning av grön vätgas i Nestes raffinaderi i Rotterdam

Innovation
Innovation

Neste förstärker global innovation och FoU genom att öppna ett FoU-center i Singapore

Pauliina Uronen Innovation
Innovation

Råmaterialforskaren Pauliina Uronen: ”Alger kan bli en game-changer som ritar om hela spelplanen”

astronaut Aldrin sittandes mellan höghus hållandes en tidning factfullness Innovation
Innovation

Ledarskap för hållbar utveckling: Inspireras av sju insikter från mästaren på teknologi, Lars Peter Lindfors

Pages