18 Maj 2017

Optimering för HVO minskar bränsleförbrukningen och utsläppen

Genom att optimera dieselmotorer för att köras på förnybar diesel i form av HVO100 minskar bränsleförbrukningen och utsläppen av hälsofarliga föroreningar. Det visar en ny studie som Neste låtit göra.

Studien som genomfördes av FEV, ett av världens ledande ingenjörsföretag med specialisering inom motorutveckling, visade att optimering av styrparametrarna för motorn:

  • förbättrade verkningsgraden med så mycket som cirka 8,5 procent
  • minskade bränsleförbrukningen (i liter) med upp till cirka 4 procent
  • minskade utsläppen av kolväten (HC) och kolmonoxid (CO) med upp till cirka 70 procent
  • minskade utsläppen av luftburna partiklar (PM) med upp till cirka 50 procent
  • minskade utsläppen av kväveoxider (NOx) med upp till cirka 30 procent

Resultaten är baserade på jämförelser mellan en motor som optimerats för Neste MY HV100O och samma motor när den optimerats för konventionell diesel. Utsläppsmätningarna gjordes före katalysator och partikelfilter. Referensdiesel var europeisk standarddiesel (EN590), som har något högre utsläpp av partiklar än den diesel (MK1) som huvudsakligen används i Sverige.

Resultaten beror på den valda motortypen och alla förbättringar kanske inte uppnås samtidigt. De angivna uppgifterna gäller Nestes HVO, ett paraffiniskt bränsle som uppfyller EN15940-standarden. Liknande siffror kan förväntas vid optimering för annan förnybar HVO-diesel men kan inte generaliseras till att gälla övrig biodiesel.

– Studien visar att en optimering av motorn för HVO100 kan ge fördelar som en minskning av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Med rätt kalibrering kan det dessutom minska övriga avgasutsläpp, säger Markku Honkanen, Head of Technical Services vid Neste.

– Optimering av motorer för biodrivmedel ger nya möjligheter för motortillverkare att öka effektiviteten och leva upp till gällande utsläppskrav under faktiska körförhållanden, säger Markku Honkanen.

Om studien:

Syftet med studien var att undersöka möjligheten att sänka bränsleförbrukningen utan att kompromissa med motorns prestanda, öka bullernivån eller öka utsläppen av kväveoxider (gränsen för NOX är 80 mg/km enligt Euro 6-standarden) jämfört med en motor optimerad för fossil diesel. Resultaten visar att en optimering för Nestes HVO minskade bränsleförbrukningen och utsläppen av kväveoxider utan att påverka den höga prestanda eller låga ljudnivå som krävs för premiummotorer.

Olika motorkomponenter och styrparametrar testades för att identifiera optimala motorparametrar för Nestes HVO. Utöver motortestning verifierades resultaten genom mätningar utförda på en riktig bil i laboratoriemiljö där verkliga förhållanden och testprocedurer för certifiering simulerades. De bästa resultaten uppnåddes genom att endast modifiera parametrarna för motorstyrning, såsom bränsleinsprutningskontroll (timing, injektionstryck och volym), luftvolymen och recirkulationsvolymen för avgaserna. Studien beställdes av Neste.

Neste Corporation
Kaisa Lipponen
Director, Corporate Communications

För mer information:
Markku Honkanen, Head of Technical Services, tel. +358 50 458 4827, markku.honkanen (@) neste.com

Läs även:
Neste Renewable Diesel – significantly lower emissions
Testing the fuels of the future

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar hållbara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel av avfall och restprodukter, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. Nestes omsättning 2016 uppgick till 11,7 miljarder euro och vi tog plats på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. För mer information, se: www.neste.com/se eller neste.com/en på engelska.

Kort om FEV
FEV-koncernen, med huvudkontor i Aachen, Tyskland, är en internationellt erkänd leverantör av fordonstjänster. FEV:s sakkunskap sträcker sig från konsulttjänster via utveckling och provning av innovativa fordonskoncept till förberedelse av serieproduktion. Förutom traditionell motor- och transmissionsutveckling, fordonsintegrering, kalibrering och homologering av toppmoderna bensin- och dieselmotorer, läggs ökad kraft på utvecklingen av hybrid- och elmotorer samt alternativa bränslen. FEV-experter fokuserar på utvecklingen av elektroniska styrsystem samt uppkopplade fordon och automation. Produktportföljen "FEV Software and Testing Solutions" kompletterar dessa tjänster med testområden i framkant, mätutrustning och mjukvarulösningar som bidrar till att utvecklingsprocessen blir mer effektiv och överför viktiga processsteg från gatan till testriggen – eller till och med till datorsimuleringar. FEV erbjuder tjänster till transportbranschen runt om i världen och sysselsätter över 4 300 specialister i högteknologiska utvecklingscenter vid 35 platser på fyra kontinenter.